Chiny: Obawa stosowania tortur/ obawa o stan zdrowia/ więzień sumienia – Amnesty International

Chiny: Obawa stosowania tortur/ obawa o stan zdrowia/ więzień sumienia

ASA 17/004/2005
Hada został zatrzymany w 1995 roku, rzekomo z powodu zaangażowania w działalność organizacji Demokratyczne Przymierze Mongolii Południowej, które promowało prawa człowieka, kulturę mongolską oraz większą autonomię dla mniejszości narodowych w Chinach. Przetrzymywany jest w więzieniu Chifeng w Autonomicznym Regionie Mongolii Wewnętrznej. Proces Hady w 1996 roku toczył się za zamkniętymi drzwiami, a jego odwołanie od wyroku zostało odrzucone.

Zwolniony niedawno współwięzień powiedział organizacji pozarządowej Human Rights in China, że Hada został poddany karom dyscyplinarnym, począwszy od przetrzymywania w odosobnieniu, a skończywszy na przykuciu kajdankami rąk i nóg skazanego do metalowej tablicy i pozostawieniu go w takiej pozycji na noc, ponieważ był on postrzegany jako osoba -niereformowalna-. Hadzie prawdopodobnie zabroniono również kontaktu z innymi więźniami i właściwej opieki lekarskiej, zezwalając jedynie na ograniczone kontakty z rodziną.

TŁO WYDARZEŃ

Amnesty International otrzymuje liczne raporty o torturach i maltretowaniu, mających miejsce w wielu instytucjach państwowych w Chinach, m.in. posterunkach policji, więzieniach i obozach -reedukacji poprzez pracę-. Warunki w więzieniu Chifeng są najprawdopodobniej bardzo złe, często stosowane są tortury i maltretowanie więźniów. W raportach mówiono o wykorzystywaniu pałek elektrycznych, pozostawianiu więźniów w sprawiających ból pozycjach przez okres do 12 dni, zamykanie w izolatkach i używanie -szefów cel- do utrzymania kontroli i porządku. Wszyscy przebywający w więzieniu Chifeng pracują do16 godzin na dobę, przez 7 dni w tygodniu, nie mając zapewnionej wystarczającej ilości jedzenia i właściwej opieki lekarskiej. Osobom pochodzenia mongolskiego przebywającym w Chifeng zabroniono prawdopodobnie również porozumiewania się w ojczystym języku. Muszą oni używać mandaryńskiej odmiany chińskiego.

Chiny w 1998 roku ratyfikowały Konwencję ONZ przeciwko Torturom oraz Innym Formom Okrutnego, Nieludzkiego oraz Poniżającego Traktowania lub Karania, która zabrania stosowania tortur z polecenia, za namową lub zgodą urzędników państwowych.

Przed zatrzymaniem, Hada był głównym managerem Mongolskiej Księgarni Akademickiej. Sklep otworzył wraz ze swoją żoną Xinną, po ukończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie nauk politycznych. Kilku innych działaczy politycznych zostało aresztowanych po zatrzymaniu Hady. Zatrzymano również Xinnę po tym jak umieściła na drzwiach księgarni informację o aresztowaniu Hady i represjach, które dotknęły innych działaczy. Została później zwolniona warunkowo i nigdy nie postawiono jej konkretnych zarzutów.

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

* wyrażając zaniepokojenie, że Hada został zatrzymany jedynie z powodu pokojowego korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i zgromadzeń oraz wzywając do jego bezwarunkowego i natychmiastowego zwolnienia.
* wyrażając głębokie zaniepokojenie doniesieniami, że Hada poddawany jest torturom, co narusza zobowiązania Chin wynikających z Konwencji ONZ przeciwko Torturom oraz Innym Formom Okrutnego, Nieludzkiego oraz Poniżającego Traktowania lub Karania
* wzywając władze do zapewnienia bezpieczeństwa Hady oraz do przeprowadzenia pełnego i niezależnego śledztwa w związku z doniesieniami o torturach oraz do ukarania sprawców tortur,
* wzywając władze do zapewnienia, że Hada może regularnie spotykać się z rodziną oraz ma zagwarantowaną opiekę medyczną.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

1. Premier Chińskiej Republiki Ludowej
WEN Jiabao Guojia Zongli
The State Council
9 Xihuangcheng Genbeijie
Beijingshi 100032
People’s Republic of China
Fax: +86 10 6596 3374
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Premierze/ Your Excellency

2. Przewodniczący Autonomicznego Regionalnego Rządu Ludowego Nei Menggu
YANG Jing Daili Zhuxi
Nei Menggu Zizhiqu Renmin Zhengfu
1 Xinhuadajie
Huhehaoteshi 010055
Nei Menggu Zizhiqu
People’s Republic of China
Fax: +86 471 696 1406 (c/o Law Department of the Nei Menggu Autonomous Regional
People’s  Government)
Zwrot grzecznościowy: Dear Chairman/ Szanowny Panie Przewodniczący

W razie wysyłania apeli po 11 marca 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

4513