Chiny: Obrońcy praw człowieka niemile widziani na uroczystościach 60. rocznicy powstania ChRL – Amnesty International

Chiny: Obrońcy praw człowieka niemile widziani na uroczystościach 60. rocznicy powstania ChRL

Amnesty International szacuje, że kilkaset aktywistów i dysydentów zostało poddanych różnym rodzajom nadzoru lub aresztom domowym, a tysiące osób, które podpisywały petycje zostało usuniętych z Pekinu – organizacja wciąż otrzymuje informacje, że wielu z nich przetrzymywanych jest w nieformalnych ośrodkach zatrzymań poza Pekinem.
-Władze chcą świętować swój sukces, jednocześnie posiadając pewność, że żadne odmienne poglądy czy skargi nie będą słyszane.- powiedziała Roseann Rife, zastępczyni dyrektora Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku. -W rezultacie chińskie władze zwracają uwagę świata na własny strach przed tym, by obywatele mówili głośno o rzeczywistości, w której żyją – zarówno o dobrych, jak i złych jej aspektach.-
W przeciągu ostatnich kilku tygodni władze wzmogły kontrolę nad aktywistami, obrońcami praw człowieka, wyznawcami religii oraz przedstawicielami innych mniejszości etnicznych, by zapewnić, że na żadnym forum nie zabiorą głosu w kwestii praw człowieka podczas obchodów rocznicy.
Ci, których skargi nie zostały wysłuchane na szczeblu lokalnym, chcieli domagać się sprawiedliwości składając petycje bezpośrednio do władz centralnych w Pekinie.
W piętek 25. września chińskie media poinformowały, że władze lokalne zostały poinstruowane przez rządowe departamenty zajmujące się petycjami (Państwowe Biuro ds. Listów i Podróży) oraz (Biuro Bezpieczeństwa Publicznego), by na czas trwania obchodów objęły nadzorem każdego petenta.
Przed ważnymi wydarzeniami i uroczystościami władze Pekinu regularnie, pod przymusem usuwają osoby składające petycje u władz centralnych, zawracając ich do miast, z których przybyli tak, by nie wpływali negatywnie na sposób, w jaki państwo odbierane jest przez międzynarodową opinię publiczną.
-Wzywamy władze by natychmiastowo i bezwarunkowo zniosły wszelkie restrykcje wobec obrońców praw człowieka oraz, by wypuściły na wolność wszystkich więźniów sumienia przetrzymywanych w całym kraju.- powiedziała Roseann Rife.
Incydenty zarejestrowane przez Amnesty International w ostatnim czasie:

  • Zeng Jinyan, żona przebywającego w więzieniu obrońcy praw człowieka Hu Jia, otrzymała od władz nakaz opuszczenia Pekinu w dniach 25 września – 10 października. Zeng Jinyan znajdowała się pod ścisłym nadzorem od momentu, gdy jej mąż trafił do więzienia w kwietniu 2008 roku, co skutecznie uniemożliwiło prowadzenie przez małżeństwo wielu działań na rzecz praw człowieka.
  • 23 września policja poinformowała prawnika reprezentującego obrońcę praw człowieka Liu Xiaobo, że jego klient pozostanie w areszcie w celu przeprowadzenia dalszych czynności śledczych w związku z podejrzeniem o -podburzanie do obalenia władzy-. Liu Xiaobo został aresztowany w swoim domu, 8 grudnia 2008 roku, na dwa dni przed planowaną publikacją Karty 08, projektu prawnych i politycznych reform w Chinach.
  • W połowie września kilku pekińskich aktywistów zostało zmuszonych do opuszczenia miasta. Byli to między innymi: Gao Hongming, były więzień polityczny i członek Chińskiej Partii Demokratycznej; Wang Ling, działaczka na rzecz praw mieszkańców, w 2008 roku umieszczona w obozie reedukacji przez pracę; Qi Zhiyong, działacz na rzecz demokracji, który został kaleką po tym jak postrzelono go podczas protestów na placu Tiananmen w 1989 roku.
  • Rodzina Tian Qizhuang-a, dyrektora Open Constitution Initiative (OCI, Otwarta Inicjatywa Konstytucyjna) nie widziała go od 22 września. 24 września Tian zadzwonił do syna z informacją, że jest pod obserwacją policji i poprosił o przygotowanie dla niego ubrań. Założyciel OCI Xu Zhiyong także znajduje się pod stałym nadzorem. Księgowa organizacji, Zhuang Lu, od 23 sierpnia, gdy została wypuszczona na wolność ma ograniczony kontakt z najbliższą rodziną.
  • Dwa tuziny ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa stacjonuje przed domem Yuan Weijing, żony przetrzymywanego w więzieniu Chen Guangcheng-a. Jej telefon jest co jakiś czas odłączany. Wraz z mężem, Yuan Weijing broniła praw niepełnosprawnych oraz kobiet, które padły ofiarą narzucanej siłą polityki planowania rodziny w mieście Linyi, w prowincji Szantung.
  • W prowincji Zhejiang policja pilnuje, by członkowie nielegalnej Chińskiej Partii Demokratycznej – m.in. Zhu Zhengming, Zhu Yufu, Mao Qingxiang i Hu Xiaoling – nie opuszczali swoich domów.
  • Na początku września w prowincji Hunan, Xie Changfa, należący do Chińskiej Partii Demokratycznej, oskarżony o -działalność wywrotową- został skazany na karę 13 lat pozbawienia wolności. To jeden z najdłuższych wyroków wydanych w ostatnich latach wobec obrońców praw człowieka i działaczy politycznych.
  • Pod koniec sierpnia w Pekinie aresztowano cztery kobiety pochodzące z Regionu Autonomicznego Sinkiang-Ujgur, które chciały złożyć petycję do władz. Yang Xinmei, Li Suping, Wang Lina i Sun Li zostały zatrzymane na 15 dni aresztu administracyjnego, a teraz skierowano je na dwa lata do obozu reedukacji przez pracę, by zapobiec składaniu przez nie petycji w czasie trwania uroczystości. W petycji kobiety poruszały kilka spraw dotyczących mi.in. konfiskaty ziemi i pomyłki sądowej.

Tłumaczenie: Gabriela Cichowicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2958