Chiny: Obrońcy prawa do wolności wyznania – LIU FENGGANG, ZHANG SHENGQI I XU YONGHAI – Amnesty International

Chiny: Obrońcy prawa do wolności wyznania – LIU FENGGANG, ZHANG SHENGQI I XU YONGHAI

ASA 17/045/2004
Tych trzech chrześcijan zostało zatrzymanych podczas wzmożonych akcji rozpoczętych przez władze w marcu 2003 r. przeciwko nieoficjalnym kościołom w Prowincji Zhejiang. W lipcu 2003 r. zniszczono ponad tuzin kościołów i zaaresztowano co najmniej 300 chrześcijan, z których część była według doniesień źle traktowana i bita. W akcie oskarżenia trzech mężczyzn prokurator przedstawił zarzut -wyjawiania zagranicznym organizacjom tajemnic państwowych- i oświadczył, że został on sformułowany w związku z decyzją Liu Fengganga o pisaniu, rozpowszechnianiu i opublikowaniu przez ostatnie dwa lata kilku raportów, w których zostało udokumentowane niszczenie kościołów i złe traktowanie członków podziemnych (nielegalnych) parafii. Według tego aktu oskarżenia Xu Yonghai, lekarz, wysłał te dokumenty do chińskojęzycznego magazynu Christian Life Quarterly z siedzibą w USA, a Zhang Shengqi  przesyłał je za pomocą poczty elektronicznej za granicę.

6 sierpnia 2004 r. sąd skazał Liu Fenggang na trzy lata, Xu Yonghai na dwa lata, a Zhang Shengqi na rok więzienia. Te wyroki obejmowały czas, który skazani spędzili w więzieniu jako aresztowani. Zhang Shengqi powinien więc być zwolniony w listopadzie 2004 r., ale Amnesty International nie otrzymało oficjalnego potwierdzenia jego uwolnienia. Liu Fenggang i Xu Yonghai są uwięzieni w Więzieniu Hangzhou Xijiao.

Liu Fenggang był członkiem usankcjonowanego przez państwo kościoła protestanckiego, ale zaczął krytykować restrykcje nałożone na ten kościół przez władze i postanowił wstąpić do Beijing Christian Sacred Love Fellowship – Pekińskiej Chrześcijańskiej Wspólnoty Świętej Miłości – nieoficjalnej grupy religijnej. W rezultacie został zwolniony z pracy w fabryce sprzętu medycznego.

W ostatnich latach miały miejsce liczne prześladowania protestantów i katolików, którzy nie byli formalnie zarejestrowani w kościołach państwowych. Wielu z nich było karanych grzywnami, wyrzucanych z pracy, aresztowanych, więzionych i torturowanych za działalność związaną z wierzeniami religijnymi i duchowymi, albo za obronę prawa innych do wolności religii.

Amnesty International uznaje Liu Fengganga, Xu Yonghai’a i Zhang Shengqi’a za obrońców praw człowieka działających w sposób pokojowy w obronie wolności religii dla chrześcijan w Chinach. Zostali uwięzieni za to, że przekazywali za granicę informację o raportach na temat poważnych przypadków pogwałcenia praw człowieka w odniesieniu do chrześcijan. Amnesty International uważa, że Liu Fenggang i Xu Yonghai sa więźniami sumienia i wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia.

Proszę wysyłać apele w sprawie Liu Fengganga i Xu Yonghai’a:

–          wzywające do niezwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia Liu Fengganga i Xu Yonghai’a jako więźniów sumienia i obrońców praw człowieka, uwięzionych z pogwałceniem ich praw do wolności wyznania i stowarzyszania się,
–          wzywające władze, aby zapewniły Liu Fenggangowi i  Xu Yonghai’owi pełen dostęp do opieki prawnej, członków rodzin i opieki medycznej, której mogą potrzebować w czasie, kiedy są uwięzieni,
–          wzywające władze, aby potwierdziły uwolnienie Zhang Shengqi po odsiedzeniu wyroku, w listopadzie 2004 r.,
–          wzywające, aby zasady wyłożone w Deklaracji o Obrońcach Praw Człowieka ONZ zostały w pełni wcielone w prawo państwowe i w praktykę,
–          wzywające władze do przedsięwzięcia środków, które zapewnią, że przedstawiciele władz centralnych i lokalnych na każdym szczeblu respektować będą słuszność pracy obrońców religijnych praw człowieka i umożliwią im kontynuowanie pracy, bez obawy, że zostaną zatrzymani, wtrąceni do więzienia, albo że zostaną złamane inne ich prawa.

Prosimy wysyłać apele do Naczelnika Więzienia, w którym przetrzymywani są Liu Fenggang i Xu Yonghai:

–          wzywające do ich uwolnienia i żądające, aby byli oni trzymani zgodnie z Wzorcowymi Regułami Minimum Postępowania z Więźniami (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) i aby umożliwiono im stały dostęp do rodzin i opieki prawnej.

Prosimy wysyłać apele do:
Minister Sprawiedliwości
Chińskiej Republiki Ludowej
ZHANG Fusen Buzhang
Ministry of Justice
10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyangqu
Beijing 100020
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny panie Ministrze/ Your Excellency
Fax: +86-10-64729863
Email: pfmaster@legalinfo.gov.cn

Dyrektor Państwowego Biura Spraw Religijnych
YE Xiaowen
Guowuyuan Zongjiao Shiwuju
Guowuyuan
22 Xianmen Dajie
Beijing
100017
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Dyrektorze / Your Excellency
Fax: +86 10 6309 9216

Gubernator Ludowego Rządu Prowincji Zhejiang
LU Zushan Shengzhang
Zhejiangsheng Renmin Zhengfu
8 Shengfulu, Sihuqu,
Hangzhoushi
Zhejiangsheng
310025
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Gubernatorze / Dear Governor
E-mail: cnzj@zj.gov.cn

Naczelnik Więzienia
Jianyuzhang
Xijiao Jianyu
Hangzhou
Zhejiangsheng
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Naczelniku/ Dear Governor

Kopie do:
Sekretarz Miejscowego Komitetu Partii Prowincji Zhejiang
XI Jinping Shuji
Zhonggong Zhejiangsheng Weiyuanhui
8 Shengfulu, Sihuqu, Hangzhoushi 310025
Zhejiangsheng
People’s Republic of China
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie Sekretarzu / Dear Secretary

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4563