Chiny: Obrończynie prawa do zadośćuczynienia – MATKI Z TIANANMEN – Amnesty International

Chiny: Obrończynie prawa do zadośćuczynienia – MATKI Z TIANANMEN

 ASA 17/045/2004
Matki z Tiananmen, organizacja założona przez Ding Zilin, emerytowaną profesor uniwersytetu, jest grupą obrońców praw człowieka liczącą 130 osób – głownie kobiet, których dzieci i inni bliscy krewni zostali zabici na Placu Tiananmen albo w jego okolicach w nocy z 3 na 4 czerwca 1989 r. Matki z Tiananmen zorganizowały kampanię obrony praw rodzin osób, które zostały zabite albo ranne w operacji wojskowej 15 lat temu.

Ciężko uzbrojone oddziały wojska i pancerne pojazdy wojskowe wkroczyły na Plac Tiananmen w nocy z 3 na 4 czerwca 1989 r. aby zlikwidować pokojową demonstrację, której uczestnicy domagali się walki z korupcją i reform politycznych w Chinach. Zabito setki cywili, a dziesiątki tysięcy demonstrantów zostały aresztowane w następstwie tych wydarzeń.

Matki z Tiananmen opracowały listę nazwisk 182 osób, które zginęły, oraz ponad 70, które zostały ranne przez działania chińskiej armii. Dystrybuowały też pomoc humanitarną dla rodzin ofiar i pomagały założyć fundusz pomocy na edukację dzieci i sierot ofiar z Placu Tiananmen.

-Zażądałam, aby przedstawiciele rządu doprowadzili do tego, żeby wszyscy poznali prawdę, która stoi za ‘Incydentem z Czwartego Czerwca’ i aby Jiang Zemin ujawnił prawdziwą liczbę zabitych i listę ich nazwisk. Wezwałam wszystkich ludzi sumienia w Chinach i na świecie, aby nie zapomnieli o tragedii, która wydarzyła się w Pekinie 4-go czerwca 1989 r. i aby nie zapomnieli tych, którym na zawsze odebrano prawo do życia, bo oni sami już nigdy nie przemówią swoim głosem w swoim imieniu-.

Grupa ta regularnie przedstawia apele i petycje, wzywając władze, aby pozwolono rodzinom  ofiar okazywać żałobę w miejscach publicznych, aby pozwolono im przyjmować pomoc humanitarną od organizacji i osób prywatnych, aby zakończyły się prześladowania ofiar i ich rodzin, aby uwolniono tych, którzy nadal siedzą w więzieniach od 1989 r. i aby władze spełniły obietnicę dokładnego i otwartego śledztwa publicznego w sprawie wydarzeń z 4-go czerwca 1989 r.

W marcu 2004 r. Ding Zilin, Zhang Xianling i Huang Jinping zostały bezprawnie zatrzymane, najwyraźniej po to, aby uniemożliwić im udział w festiwalu Qingming, w czasie którego ludzie opiekują się grobami swoich bliskich. Chińskie władze stwierdziły, że ich zatrzymanie było wynikiem nagrania przez nie oświadczeń i wysłania ich do zagranicznych organizacji, które je wspierają. Dodatkowo skonfiskowane zostały koszulki z napisem -Matki z Tiananmen-.  

Co roku w okolicach rocznicy wydarzeń 4 czerwca 1989 r. kilka osób z organizacji -Matki z Tiananmen- jest zatrzymywanych, prześladowanych i w jakiś sposób fizycznie ograniczanych. To, jak się je traktuje, dowodzi ciągłej niechęci rządu do respektowania wezwań do zadośćuczynienia. Poprzez wzajemne wsparcie, Matki z Tiananmen przynoszą ulgę licznym osieroconym rodzinom, dając siłę innym, szczególnie kobietom, aby brały udział w życiu publicznym, a społeczna działalność organizacji była źródłem nadziei i inspiracji dla podobnych grup spoza Chin.

Według Amnesty International, Matki z Tiananmen są organizacją broniącą praw człowieka, która prowadzi kampanię odpowiedzialności i zadośćuczynienia w związku z atakiem na pokojowych demonstrantów w Pekinie 4 czerwca 1989 r. Amnesty International wzywa władze, aby zapewniły ochronę ich działaczom, aby mogli oni kontynuować swoją zgodną z prawem inicjatywę, bez obawy, że zostaną bezprawnie zatrzymani, prześladowani albo nękani w jakikolwiek inny sposób.

Dokumentowanie Śmierci: Refleksje po Dziesięciu Latach, Ding Zilin, dostępne w sieci pod adresem http://www.hrichina.org/june4-10yr/death.html.

Prosimy wysyłać apele w sprawie Matek z Tiananmen:

  • wzywające władze, aby zaprzestały bezprawnych zatrzymań, zastraszania, i nękania Ding Zilin i innych członków organizacji -Matki z Tiananmen-;
  • namawiające władze, aby zapewniły -Matkom z Tiananmen- bezpieczeństwo w ich uzasadnionych prawnie działaniach na rzecz praw człowieka, aby członkowie tej organizacji mogli działać bez obawy, że nastąpi odwet, aby przestrzegano ich podstawowego prawa do wolności wypowiedzi i zrzeszania się;
  • przekonujące władze, aby natychmiast i bezwarunkowo uwolniły tych, którzy wciąż są w więzieniach w związku z protestami na Placu Tiananmen 4 czerwca 1989 r.;
  • wzywające władze, aby przeprowadziły niezależne, dokładne i bezstronne dochodzenie na temat wydarzeń z 4 czerwca 1989 r., aby ci, którzy są odpowiedzialni za bezprawne zabijanie i pogwałcenie praw człowieka, stanęli przed sądem, i aby władze zapewniły odszkodowania ofiarom albo ich rodzinom.   

Prosimy wysyłać apele na adres:
1. Minister of Justice of the People’s
Republic of China
ZHANG Fusen Buzhang
Sifabu
10 Chaoyangmen Nandajie,
Chaoyangqu, Beijingshi 100020
People’s Republic of China
Zwrot grzecznościowy: Your Excellency/ Szanowny Panie Ministrze
Fax: +86 10 6472 9863
Email: minister@legalinfo.gov.cn

Email: pfmaster@legalinfo.gov.cn

2. Mayor of Beijing Municipal People’s
Government
WANG Qishan Shizhang
Beijingshi Renmin Zhengfu
2 Zhengyilu
Dongchengqu, Beijing 100744
People’s Republic of China

Zwrot grzecznościowy: Dear Mayor/ Szanowny Panie

Prosimy o przesłanie kopii na adres:

Secretary of Beijing Municipal Party
Committee
LIU Qi Shuji
Zhonggong Beijingshi Weiyuanhui
3 Taijichang Dajie
Dongchengqu,
Beijing 100743
People’s Republic of China
Zwrot grzecznościowy: Dear Secretary/ Szanowny panie Sekretarzu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4560