Chiny: Prawa człowieka – długa droga do pokonania przed Olimpiadą – Amnesty International

Chiny: Prawa człowieka – długa droga do pokonania przed Olimpiadą

ASA 17/023/2005

Za trzy lata, 8 sierpnia 2008 roku, rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Dzisiaj Amnesty International wezwała władze Chin do spełnienia obietnicy poprawy sytuacji praw człowieka w tym kraju w związku z Igrzyskami.

            -To idealna szansa dla Chin, aby pokazać światu, że kraj ten troszczy się o prawa człowieka- powiedziała Catherine Baber – wicedyrektorka Amnesty International w rejonie Azji i Pacyfiku.

            -Niestety, mimo obietnic złożonych Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, w Chinach nadal mają miejsce poważne naruszenia praw człowieka-.
            Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) może być szczególnie zaniepokojony naruszeniami praw człowieka chińskich obywateli  w związku z przygotowaniami Chin do Igrzysk. Naruszenia te obejmują między innymi: więzienie osób, które wysyłały do MKOlu listy otwarte wzywające do poprawy sytuacji praw człowieka w Chinach, tysiące siłą usuniętych z domów mieszkańców Pekinu (w tym wielu bezprawnie), w ramach przygotowań miasta do Igrzysk oraz wzmożone prześladowania grup, które, jak obawiają się władze, mogą przynieść wstyd narodowi podczas Igrzysk. 
            Amnesty International publikuje dzisiaj listę spraw związanych z historią praw człowieka w Chinach oraz zestaw realistycznych, praktycznych kroków, które należy podjąć. Zaproponowane środki zbliżyłyby metody postępowania rządu do międzynarodowych standardów praw człowieka i idei Karty Olimpijskiej. Ich implementacja przez chińskie władze jest realna w ciągu trzech lat pozostałych do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich.

            -Amnesty International będzie monitorować i składać raporty na temat postępów, jakie Chiny osiągnęły w tych dziedzinach przez następne trzy lata,- dodała Catherine Baber.

 Amnesty International wzywa władze Chin do:
 Zniesienia kary śmierci;

  • Pilnej reformy systemu sądownictwa;
  • Przyznania obywatelom pełnej wolności słowa i zrzeszania się;
  • Uwolnienia wszystkich więźniów sumienia i osób więzionych za wykonywanie należnych im praw wolności słowa, zarówno w Internecie jak i w innych mediach;
  • Zagwarantowania sprawiedliwości dla ofiar interwencji na placu Tiananmen w 1989 roku;
  • Zakończenia przymusowych wysiedleń.

            Amnesty International w dalszym ciągu ma obawy co do praw człowieka w Chinach, ale będzie dokładnie monitorować postęp Chin w tych szczególnych regionach w związku z ich bezpośrednim związkiem z rolą gospodarza Olimpiady.

            -Amnesty International będzie monitorować i składać raporty na temat postępów, jakie Chiny osiągnęły w tych dziedzinach przez następne trzy lata- – powiedziała Catherine Baber.

            -Będziemy naciskać na Międzynarodowy Komitet Olimpijski i cały ruch Olimpijski, aby we  współpracy z naszymi członkami na całym świecie i solidarnie z działaczami na rzecz praw człowieka w Chinach żądali konkretnych i pozytywnych reform praw człowieka w Chinach przed sierpniem 2008 roku- – podsumowała Catherine Baber.

Informacje ogólne

W kwietniu 2001 roku, Liu Jingmin, wiceprezydent Pekińskiego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady 2008 oświadczył: -Pozwalając Pekinowi na organizowanie Igrzysk pomożecie rozwojowi praw człowieka.- Liu Qi, burmistrz Pekinu także przysiągł, że bycie gospodarzem Olimpiady ruszy do przodu rozwój społeczny i ekonomiczny Chin oraz sytuację praw człowieka. Przedstawiciele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) jasno przedstawili swoje oczekiwanie wobec Chin w zakresie poprawy praw człowieka.

Pełny tekst rekomendacji Amnesty International dla chińskiego rządu jest dostępny na stronie:
http://www.amnesty.org/library/index/engasa170212005

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4317