Chiny: Reforma prawa regulującego aresztowania niezbędna by zrealizować zobowiązania w dziedzinie praw człowieka przed Olimpiadą w Pekinie – Amnesty International

Chiny: Reforma prawa regulującego aresztowania niezbędna by zrealizować zobowiązania w dziedzinie praw człowieka przed Olimpiadą w Pekinie

ASA 17/051/2007

Według oficjalnych mediów chińskich, Komitet Stały zamierza zająć się wprowadzaniem nowego prawa, zwanego ogólnie -Karaniem zachowań przestępczych-, które ma zastąpić program -Reedukacja przez pracę- w tym miesiącu. Reforma programu oraz prace nad nowym prawem przeciągają się już od ponad 2 lat.

Tymczasem, tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi 2008 policja w Pekinie wykorzystuje przygotowania do Olimpiady jako pretekst do bezprawnych praktyk i aresztowań, prowadzonych w ramach programu -Reedukacji przez pracę- czy –Przymusowej rehabilitacji narkotykowej-. Działania te służą -oczyszczeniu- miasta przez Igrzyskami.

-Dążenia do -oczyszczenia- miasta przed Olimpiadą poprzez liczne aresztowania bez procesu wywołują poważne wątpliwości co do zobowiązań, które chińskie władze podjęły, by poprawić swój wizerunek w kwestii praw człowieka w chwili, gdy powierzono Chinom organizację Olimpiady-, powiedziała Catherine Baber, Dyrektor Programu AI ds. Azji i Pacyfiku.

Szacuje się, że setki tysięcy ludzi przebywa aktualnie w ciężkich warunkach w ośrodkach programu -Reedukacja przez pracę-. Program stosowany jest wobec osób, które – według policji – popełniły przestępstwo, jednak nie na tyle poważne by podlegać karze na mocy prawa karnego. Dotyczy to m.in. drobnych przestępstw, krytykowania rządu oraz wyznawania zakazanych poglądów.

Proponowana reforma programu jest obecna w harmonogramie prac chińskich ustawodawców od ponad dwóch lat. AI od dawna zgłasza zaniepokojenie faktem realizowania programu reedukacji i w przededniu Olimpiady wzywa Komitet Stały Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych do zagwarantowania, że prawo przyjęte w miejsce programu reedukacji będzie spełniać międzynarodowego standardy praw człowieka, w tym prawo do sprawiedliwego procesu.

-Pozytywne skutki Olimpiady mogłyby obejmować uczciwe procesy spełniające międzynarodowe standardy oraz zaprzestanie nieuzasadnionych aresztowań-, powiedziała Catherine Barber. Do rozpoczęcia Igrzysk w Pekinie pozostał niespełna rok i jeśli władze chińskie poważnie podchodzą do zobowiązań jakie podjęły, mają teraz niepowtarzalną szansę poprawić swój wizerunek zaprzestając bezprawnych aresztowań.-

Do wydawców:

Kopia listu otwartego do Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych  Materiały zawierające listę zagadnień budzących niepokój AI przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie Tłum. Iwona Bajurko

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3740