Chiny: Strona Amnesty International zablokowana w Centrum olimpijskim – Amnesty International

Chiny: Strona Amnesty International zablokowana w Centrum olimpijskim

W przededniu Olimpiady, te działania są zaprzeczeniem oficjalnych zapewnień o -całkowitej wolności mediów- podczas Olimpiady.
Międzynarodowy Komitet Olimpijski wielokrotnie podkreślał, ze ograniczenie restrykcji dla mediów zagranicznych w Chinach jest przykładem poprawy w przestrzeganiu praw człowieka wprowadzonych przez gospodarza Olimpiady. 17 lipca Jaques Rogge, prezes MKOI twierdził, że Internet nie będzie cenzurowany.
Raport -Olimpijskie odliczanie: złamane obietnice-,  który został opublikowany w poniedziałek ukazuje, że władze chińskie niewiele zrobiły aby wypełnić obietnice złożone w 2001 roku, kiedy została przyznana Chinom organizacja Igrzysk. Widoczne jest ciągłe pogorszenie w kluczowych kwestiach dotyczących praw człowieka.
Zablokowanie strony Amnesty International wraz z innymi stronami jest jawnym przykładem złamania obietnic przez władze chińskie. 
We wtorek 1 kwietnia 2008 roku, Kevin Gospel, wiceprzewodniczący Komisji Koordynacji Olimpiady, był na spotkaniu w Pekinie, gdzie ubiegał się o umożliwienie wolnego dostępu do Internetu dla mediów. Gosper powiedział, że ciągłe blokowanie niektórych stron -świadczy bardzo źle- o gospodarzach. -Naszą troską jest zagwarantowanie prasie wolnego działania tak jak na to się odbywało podczas poprzednich igrzysk. Jestem przekonany, że Chińczycy rozumieją tę potrzebę i spełnią nasze prośby-.

Tłumacznie Sylwia Sobczak

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3507