Chiny: Sześćdziesięciu działaczy na rzecz praw mieszkaniowych zatrzymanych przed spotkaniem NZ w Szanghaju – Amnesty International

Chiny: Sześćdziesięciu działaczy na rzecz praw mieszkaniowych zatrzymanych przed spotkaniem NZ w Szanghaju

ASA 17/042/2005

Wśród innych uczestników spotkania -GCS- byli min. Sekretarz Generalna Amnesty International Irene Khan, Dyrektor Naczelny Human Rights Watch Kenneth Roth i Mary Robinson, Prezes Realizing Rights – Inicjatywy Etycznej Globalizacji i były Wysoki Komisarz Praw Człowieka NZ.

-Aresztowanie działaczy jedynie za próbę dostarczenia listu do Narodów Zjednoczonych jest pogwałceniem ich prawa do pokojowego wyrażania swoich żądań. Powinni zostać natychmiastowo i bezwarunkowo zwolnieni- oświadczyło wspólnie troje przedstawicieli organizacji. -Te aresztowania łamią także zasady ‘Global Compact’ NZ, które to stanowi forum dla otwartego dialogu i promowania praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i innych zagadnień dotyczących biznesu i organizacji pozarządowych.-

List był adresowany do Sekretarza Generalnego NZ Kofiego Annana, wymieniał skargi wysuwane przez działaczy praw mieszkaniowych w Szanghaju, zawierające zarzuty kierowane przeciwko lokalnym władzom i policji dotyczące naruszeń praw człowieka, w tym m.in. okrutne traktowanie, arbitralne aresztowania i uwięzienia stosowane wobec działaczy praw mieszkaniowych. W swoim liście działacze prosili Kofiego Annana o poruszenie tych zagadnień podczas bezpośrednich spotkań z najwyższymi władzami ChRL.

Zatrzymania te stanowią kolejny przykład aresztowań działaczy i osób wnoszących petycje w Chinach, próbujących zwrócić uwagę na różne łamanie prawa związane z przymusowymi przesiedleniami i wywłaszczeniami w kontekście chińskich reform ekonomicznych.

tłumaczenie Piotr Cykowski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

4225