Chiny: Szkolne wycieczki oglądają egzekucje – Amnesty International

Chiny: Szkolne wycieczki oglądają egzekucje

ASA 17/049/2004

          -Rząd chiński regularnie ‘obchodzi’ święta państwowe dokonując licznych egzekucji przestępców,- powiedziała Ingrid Massage, dyrektor Amnesty International ds. Azji. -W tym roku Festiwal Jesienny przypada w tym samym tygodniu, co chińskie święto narodowe (piątek, 1-go października). Związana jest z tym ogromna fala egzekucji.-

            Uczniowie stanowili część 2,5-tysięcznej widowni. Wiec, który odbył się w gimnazjum w Changsha, stolicy prowincji Hunan, zbiegł się w czasie ze Festiwalem Jesiennym – 27 września. Według raportu zamieszczonego na portalu internetowym Tom sześciu mężczyzn zostało zabranych na miejsce egzekucji i zastrzelonych.

            Dzieci, pokazane w swoich mundurkach szkolnych, są opisane jako uczniowie szkół podstawowych i średnich, w wieku od 6 do 17 lat. Dzieci słyszały odczytane publicznie szczegóły zbrodni popełnionych przez przestępców, w tym morderstwo, napaść i porwanie, a potem były świadkami skazania ich na karę śmierci.

            Zabieranie dzieci ze szkoły, aby brały udział w wiecu wydaje się nie zgadzać z Konwencją Praw Dziecka, podpisaną przez Chiny w 1992 roku. Konwencja ta mówi, iż edukacja powinna mieć na celu -rozwój poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.-

            Sześciu mężczyzn z Hunanu stanowi tylko część z ogólnej liczby przynajmniej 100 egzekucji przeprowadzonych w ostatnich dniach w Chinach.

            Zarówno prawo jak i stosowane praktyki chińskiego systemu sądownictwa karnego w chwili obecnej nie oferują uczciwego procesu, przeprowadzonego zgodnie z międzynarodowymi standardami prawnymi. Jest to szczególnie niepokojące w przypadkach, gdy wyrokiem jest kara śmierci. Zeznania mogą być wymuszone drogą tortur, dostęp do pomocy prawnej jest ograniczony, a system apelacyjny jest dziurawy i zdecentralizowany. Amnesty International jest przeciwna karze śmierci w każdych okolicznościach i wzywa Chiny do natychmiastowego zaprzestania egzekucji, co miałoby doprowadzić do przyszłego usunięcia kary śmierci z prawodawstwa.

              Aby zobaczyć raport ‘Tom’ odwiedź następującą stronę internetową: http://news.tom.com/1002/20040928-1366379.html

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

4657