Chiny: Tortury i egzekucje ujgurskich uciekinierów w ramach “walki z terroryzmem” – Amnesty International

Chiny: Tortury i egzekucje ujgurskich uciekinierów w ramach “walki z terroryzmem”

ASA 17/021/2004
           -Chiny przedstawiają represjonowanie Ujgurów jako walkę z terroryzmem,- oświadczyła Amnesty International. -Od czasu ataków z 11 września 2001 roku na Stany Zjednoczone rząd chiński posługuje się hasłem -walki z terroryzmem- jako pretekstem do nasilenia działań zmierzających do rozprawienia się z wszelkimi formami politycznego, bądź też religijnego sprzeciwu w regionie.-

            W ciągu ostatnich trzech lat donoszono o dziesiątkach tysięcy zatrzymań w ramach działań wymierzonych przeciw terroryzmowi w Ujgurskim Autonomicznym Regionie Xinjiang (XUAR) w północno-zachodnich Chinach. To wszystko pomimo udzielonych w kwietniu przez szefa rządu regionalnego zapewnień, iż –żaden przypadek eksplozji ani też zamachu nie wydarzył się w ciągu ostatnich kilku lat.-

            Rząd chiński nadal zatrzymuje więźniów sumienia – ludzi, którzy nigdy nie używali przemocy, ani też nie opowiadali się za jej stosowaniem – pokazując tym samym, że chińska polityka represji w regionie ma zastosowanie daleko wykraczające poza zwalczanie aktów przemocy lub terroryzmu.

            Więzień sumienia Rebiya Kadeer, lat 57, była podawana przez rząd chiński za wzór businesswoman. Weszła ona w skład oficjalnej delegacji na Światową Konferencję Kobiet ONZ w roku 1995. Następnie w roku 2000 owa matka jedenaściorga dzieci została skazana w potajemnym procesie na osiem lat więzienia za -przekazywanie tajnych informacji obcokrajowcom.- Okazało się, że wysyłała ogólnie dostępne lokalne gazety swemu mężowi, byłemu więźniowi politycznemu, który wyemigrował do USA. Obecnie Rebiya Kadeer cierpi na przewlekłe zapalenie żołądka i jelit i codziennie przyjmuje leki w więzieniu. Amnesty International wyraża swe zadowolenie ze skrócenia kary o rok, co ogłoszono w marcu lecz kontynuuje nawoływania do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia uwięzionej.

            Rząd zamknął również szereg meczetów i zakazał działania części szkół religijnych i sprawowania niektórych praktyk, jako że to zaostrza ograniczenia praw religijnych Ujgurów, z których znaczna większość to muzułmanie. Oprócz radykalnych ograniczeń praw religijnych, kulturowych i społecznych, domniemanych -separatystów, terrorystów i religijnych ekstremistów- od lat wtrącano do więzień lub wykonywano na nich wyroki śmierci zasądzone w wyniku niesprawiedliwych procesów sądowych, jak również poddawano ich torturom i stosowano długotrwałe zatrzymanie bez postawienia zarzutów i rozpoczęcia postępowania sądowego oraz bez możliwości kontaktu z prawnikami i rodziną.

            -Przy obecnym stanie represji wolność niezależnego wyrażania ujgurskiej tożsamości kulturowej i religijnej ulega niebezpiecznemu ograniczeniu-, oświadczyła Amnesty International.

            Wielu Ujgurów zdecydowało się na ucieczkę do sąsiednich państw, takich jak Kirgistan, Kazachstan, Nepal i Pakistan. Jednakże nawet wtedy nie są oni bezpieczni, jako że chińskie władze wywierają nacisk na owe kraje, aby siłą zawracały ludzi starających się o azyl. Będąc z powrotem w Chinach, osoby te spotykają się z poważnymi naruszeniami praw człowieka, włącznie z torturowaniem, niesprawiedliwym procesem, a nawet egzekucją.

            W jednym takim niedawnym przypadku Shaheer Ali został stracony w Chinach po wydaleniu z Nepalu, po tym, jak został uznany za uchodźcę przez Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców w Nepalu. Ujgurski działacz oczekiwał na przesiedlenie, gdy został zatrzymany przez nepalskie władze imigracyjne. Według zeznań naocznego świadka, został on później zabrany wraz z co najmniej jednym zatrzymanym przez pracowników chińskiej ambasady w Nepalu.

            Będąc w Nepalu, Shaheer Ali opisał wypełniony torturami ośmiomiesięczny pobyt w więzieniu XUAR w 1994 roku. Oświadczył, że bito go kajdanami, porażano prądem, oraz wpychano metalowe gwoździe pod palce u nóg, próbując w ten sposób wymusić na nim przyznanie się do różnych zbrodni.

            Niedawno amerykański urzędnik oświadczył, że 22 Ujgurów przetrzymywanych  w Zatoce Guantanamo nie może powrócić do Chin, najwyraźniej ze względu na obawy, iż zostaliby oni tam poddani torturom, a nawet straceni. Amnesty International spotkała się z wiarygodnymi zarzutami, jakoby podczas wizyty chińskiej delegacji w Guantanamo Ujgurowie byli poddani zastraszaniu, groźbom i technikom -nacisku i przymusu-, takim  jak pozbawienie snu i zmuszanie do siedzenia przez wiele godzin. Niektóre z tych nadużyć rzekomo miały miejsce na polecenie i według wskazówek chińskich delegatów.

Podłoże problemu

            Napięcia na tle etnicznym mające miejsce w Ujgurskim Autonomicznym Regionie Xinjiang (XUAR) podsycane są przez niemożność rozwiązania problemu powszechnego łamania praw obywatelskich, politycznych, socjalnych i kulturowych Ujgurów przez rząd chiński. Dla przykładu, ciągły napływ Chińczyków Han do regionu doprowadził do wzrostu i tak już wysokiego poziomu bezrobocia wśród Ujgurów. Wzrasta liczba doniesień o przypadkach zmuszania Ujgurów do opuszczenia własnej ziemi przez deweloperów Chińczyków Han. Zakazano i spalono dziesiątki tysięcy ujgurskich książek, a język ujgurski jako język wykładowy większości przedmiotów na uniwersytecie Xinjiang został zakazany. 
            Nawet nie będąc stroną Konwencji o Uchodźcach, wszystkie kraje są zobowiązane zasadą non refoulement, która zabrania państwom przekazywania osób z powrotem do kraju, gdzie ich życie i wolność są zagrożone lub gdzie mogą ich spotkać tortury. Jest to podstawowa zasada międzynarodowego prawa zwyczajowego.

Aby obejrzeć pełen raport, Ujgurowie uciekają przed prześladowaniami kiedy Chiny prowadzą swoją -Wojnę z Terroryzmem-, proszę odwiedzić stronę: http://web.amnesty.org/library/index/engasa170212004

tłumaczenie Anna Kuczek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4765