Chiny: Trzeba powstrzymać represje dokonywane wobec Ujgurów pod pretekstem walki z terroryzmem – Amnesty International

Chiny: Trzeba powstrzymać represje dokonywane wobec Ujgurów pod pretekstem walki z terroryzmem

ASA 17/012/2002
Raport opisuje nowe -antyterrorystyczne- regulacje prawa chińskiego mające przeciwdziałać -terroryzmowi, separatyzmowi i nielegalnym praktykom religijnym-, na terenie Ujgurskiego Autonomicznego Regionu Xinijang.

-Rząd chiński utrzymuje, że ‘etniczni separatyści’ są powiązani z międzynarodowym ‘terroryzmem’ i wzywa do pomocy w walce z nimi. Jednak subiektywnie interpretowane pojęcie ‘terroryzmu’ pozwala na pozbawienie wolności wielu osób, których często jedynym przewinieniem było praktykowanie religii lub obrona własnej kultury- – mówi Amnesty International.

Amnesty International wzywa społeczność międzynarodową do wykorzystania okazji, jaką stanowi trwająca w Genewie sesja Komisji NZ ds. Praw Człowieka, by wezwać władze chińskie do zaprzestania łamania praw człowieka w imię -wojny z terroryzmem-.

Choć brak jest doniesień w ostatnich latach o jakichkolwiek aktach -terroru- w Regionie Xinijang, władze w ciągu ostatniego pół roku zatrzymały tysiące osób i wprowadziły nowe restrykcje dotyczące praktyk religijnych i swobód kulturalnych. Niektórzy z zatrzymanych zostali skazani na wieloletnie wyroki więzienia, innych stracono.

Duchowni islamscy są poddawani ścisłemu nadzorowi i -politycznej edukacji-. Według oficjalnych źródeł, pod koniec zeszłego roku, 8000 imamów zostało -przeszkolonych- i uzyskało -lepsze zrozumienie partyjnej polityki w kwestiach etnicznych i religii-. Niektórzy duchowni muzułmańscy zostali aresztowani za nauczanie Koranu.

Podczas świętego miesiąca Ramadan, w szkołach, szpitalach i urzędach zabronione było przestrzeganie postu. Jeden z nauczycieli w Khotan powiedział, że uczniom grożono wyrzuceniem ze szkoły, jeśli odmówiliby złamania postu. Zamknięto meczety, ponieważ uważano, że z powodu ich lokalizacji w pobliżu szkół wywierają -zły wpływ- na młodzież.

Z początkiem tego roku akcja -szkolenie- została rozszerzona na inne grupy społeczne. -Przeszkolono- osoby zajmujące kluczowe stanowiska w mediach, świecie kultury, sztuki, literatury, w naukach społecznych i wielu innych dziedzinach życia. -Celem było potępienie wszelkich przejawów politycznego oporu i działań opozycyjnych, włącznie z tak pokojowymi formami jak wiersze, pieśni, książki, listy li korzystanie z internetu- – powiedziała Amnesty International.

Doniesienia mówią, że -separatyści- są osądzani w trakcie -publicznych orzekań- i że niektórzy z nich zostali skazani w ten sposób na karę śmierci, a wyroki wykonano natychmiast po -orzeczeniu winy-. Raport Amnesty International wymienia kilka z tych przypadków, w tym jeden z 15 października 2001 roku, kiedy 12 Ujgurów otrzymało wyroki od pięciu lat więzienia do kary śmierci. Dwie osoby zostały stracone natychmiast po zakończeniu zgromadzenia.

Raport Amnesty International wymienia również szczegółowo zmiany w prawie karnym. Nowe regulacje zwiększają zakres stosowania kary śmierci i prowadzą do uznania za przestępstwa działań pokojowych, niecenzurowanych wypowiedzi i swobodę zrzeszania się. Prawo ustanawia, że przestępstwem jest przynależność do -organizacji terrorystycznej-, jednak wobec braku definicji takiej organizacji można domniemywać, że prawo to odnosi się do opozycji politycznej i grup religijnych.

Raport Amnesty International zawiera szereg wskazań i wzywa władze Chin do zakończenia rozległego łamania praw człowieka wynikającego z politycznej ofensywy w Ujgurskim Regionie Xinijang. Raport wzywa również rządy innych państw do nie zawracania do Chin osób związanych z radykalnymi ruchami islamskimi, bowiem jest wysoce prawdopodobne, że osobom tym grożą po powrocie tortury lub kara śmierci.

Tło wydarzeń
W czasie trwających od 10 lat represji politycznych w Autonomicznym Ujgurskim Regionie Xinijang władze aresztowały dziesiątki tysięcy osób. Wielu z nich było przetrzymywanych w zupełnym odosobnieniu, co wykluczało prowadzenie jakichkolwiek rzetelnych dochodzeń, podczas gdy okresowo ujawniano jedynie wyrywkowe informacje dotyczące nielicznych osób, przeciwko którym prowadzone było śledztwo. Wiele z tych osób jest torturowanych i skazywanych w wyniku rażąco niesprawiedliwych procesów, które odbywają się albo w tajemnicy, albo na oczach tłumów podczas -powszechnych zgromadzeń orzekających-. W tym kontekście istnieją uzasadnione powody do poddania w wątpliwość wiarygodności informacji ze źródeł rządowych, iż osoby więzione i skazywane zaangażowane były w -działalność terrorystyczną-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uwolnijmy zaginione i więzione osoby w Xinjiang w Chinach

5201