Chiny tuszują naruszenia praw człowieka w raporcie dla ONZ – Amnesty International

Chiny tuszują naruszenia praw człowieka w raporcie dla ONZ

Według Amnesty International, w raporcie rządu chińskiego sporządzonego w ramach powszechnego przeglądu okresowego ONZ (Universal Periodic Review – UPR) zatuszowano nadużycia praw człowieka popełniane w całym kraju.
Równoległy raport organizacji AI zwraca uwagę na pewne kwestie, które Rada Praw Człowieka powinna podnieść podczas przeglądu UPR dotyczącego Chin w dniu 9 lutego.
W sześć miesięcy po zakończeniu Olimpiady w Pekinie, przegląd okresowy to rzadka możliwość dyskusji w rządem Chin o kwestii praw człowieka.
-Zawsze dobrze jest zobaczyć, jak Chiny uczestniczą w takiej dyskusji- stwierdziła Roseann Rife, Dyrektor Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku.
-Obecne pytanie brzmi: jak to zaangażowanie wpłynie na życie mieszkańców Chin, a w szczególności tych, którzy są prześladowani za pokojowe korzystanie ze swoich praw.-
Amnesty International docenia pozytywne zaangażowanie Chin w budowanie wraz z ONZ mechanizmu powszechnego przeglądu okresowego – co objawia się np. złożeniem krajowego raportu w odpowiednim terminie. Organizacja uznaje również postęp dokonany przez Chiny w pewnych obszarach związanych z prawami człowieka, takich jak postępy związane z systemem prawnym, programy edukacyjne dotyczące praw człowieka oraz uchwalenie ustawy o umowach o pracę.
Jednakże, raport rządu chińskiego pomija odniesienia do trwającego kryzysu w Tybecie, surowego rozprawiania się z Ujgurami w Zachodniej części Regionu Autonomicznego Sinkiang-Ujgur, a także ciągłych prześladowań wyznawców różnych religii, w tym praktykujących Falun Gong.
Według oficjalnych wieczornych wiadomości Lhasa Evening News, Kampania Jednolitej Kontroli o nazwie -Mocne Uderzenie- (Strike Hard Unified Checking Campaign) rozpoczęta 18 stycznia w stolicy regionu obejmuje -naloty śledcze- na dzielnicę mieszkaniową, wynajmowane pokoje, hotele, pensjonaty, kafejki internetowe i bary. Do 24 stycznia policja zatrzymała 81 podejrzanych, w tym dwóch za posiadanie -w swoich telefonach komórkowych reakcjonistycznych opinii i reakcjonistycznych piosenek.-
-W swoim narodowym raporcie Chiny nie odniosły się do wielu ważnych problemów- twierdzi Roseann Rife. -Ignorowanie poważnych naruszeń praw człowieka w kraju osłabia zarówno cele, jak i duch procesu tworzenia Powszechnego Przeglądu Okresowego przez ONZ.-
Według Amnesty International, w oficjalnym raporcie nie wspomina się również o chińskim systemie administracyjnego zatrzymania, na mocy którego może być więzionych nawet do kilkuset tysięcy osób – bez procesu i bez dostępu do prawnika. Nie pojawia się w nim również potrzeba zreformowania systemu rejestracji domostw, który nadałby formalny charakter dotychczasowemu obywatelstwu drugiej kategorii setek milionów migrantów ze wsi osiadłych w miastach.
Amnesty International wyraziło również swoje rozczarowanie faktem, iż Chiny w większym stopniu nie zaangażowały w przygotowanie raportu społeczeństwa obywatelskiego.
-Jednym z pozytywnych aspektów tego procesu jest naciskanie na rządy, aby poważnie zaczęły współpracować z krajowymi organizacjami pozarządowymi i aktywistami w przygotowaniu dokumentów dla ONZ,- stwierdziła Roseann Rife. -Poprzez brak takich działań Chiny straciły ważną szansę na stawienie czoła poważnym wyzwaniom stojącym przed tym krajem.-
Amnesty International wzywa władze chińskie do aktywnego rozpowszechniania krajowego raportu wśród społeczeństwa obywatelskiego Chin, jak również do rozpowszechniania równoległych raportów dostarczonych przez organizacje pozarządowe, a także do informowania obywateli o transmisji obrad w dniu 9 lutego.
-Prawdziwy sprawdzian skuteczności przeglądu okresowego będzie polegał na obserwacji, jakie konkretne działania podejmą władze Chin w celu polepszenia praw człowieka zwykłych ludzi. Będziemy przyglądać się z bliska tym postępom, jak również temu, co Chiny powiedzą o sobie podczas dyskusji, a także o co zapytają inne kraje, a o co zdecudują się nie zapytać- mówi Roseann Rife.
Podczas sesji dot. powszechnego przeglądu okresowego na temat Chin, przedstawiciele tego kraju przedstawią narodowy raport i odpowiedzą na pytania Rady. Sesja ta odbędzie się 9 lutego o godzinie 8.00 czasu Greenwich. Będzie ona transmitowana na żywo poprzez ONZ-owski webcast dostępny pod adresem http://www.un.org/webcast/unhrc/index.asp.
Pełen raport Amnesty International przedłożony Radzie Praw Człowieka ONZ na temat praw człowieka w Chinach znajduje się pod adresem: http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA17/097/2008/en
tłum. Bartosz Kumanek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3214