Chiny: Uczestnicy pokojowej demonstracji w Syczuanie torturowani i więzieni – Amnesty International

Chiny: Uczestnicy pokojowej demonstracji w Syczuanie torturowani i więzieni

Ośmiu mężczyzn i dwie kobiety zostało skazanych 28 września 2010 za -gromadzenie się w miejscach publicznych i zakłócanie porządku społecznego-. Podstawą dla oskarżenia była demonstracja, która odbyła się przed Sądem Ludowym Średniej Instancji w Chengdu w lutym 2009.
Bao Junsheng (56, m) , Zeng Li (44, m), Huang Xiaomin (48, m), Zeng Rongkang (56, m), Xing Qingxian (44, m), Yan Wenhan (47, m), Lu Dachun (44, m) i Yang Jiurong (46, k) otrzymali wyroki skazujące ich na dwa do trzech lat więzienia. Xu Chongli (57, k) i Liu Jiwei (56, m) zostali zwolnieni z nakazem rocznego i dwuletniego nadzoru.
-Ta sprawa wywołuje niepokojące pytania o przestrzeganie przez Chiny podstawowych praw człowieka-, powiedziała Catherine Baber, zastępca dyrektora programowego Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku. -Te osoby były częścią pokojowego protestu wołającego o reformy w sądownictwie. Zamiast sprawiedliwości, spotkały ich areszty, tortury a teraz bezpodstawne wyroki sądowe-.
Sześciu z oskarżonych było członkami około 30-osobowej grupy, która 23 lutego 2009 skuła się łańcuchami przed sądem, w proteście przeciwko serii wyroków sądowych. Yan Wenhan i Huang Xiaoming są lokalnymi aktywistami, którzy filmowali demonstrację. Xing Qingxian umieścił w Internecie swoją wersję zdarzeń opartą na zdjęciach i informacjach Lu Dachuna, naocznego świadka zdarzeń.
Protestujący oraz świadkowie nie zostali zatrzymani na miejscu, ale po tym jak artykuły i video dotyczące demonstracji zostały rozpowszechnione w Internecie.
Grupa została osądzona w Leshan, przez Sąd Ludowy Średniej Instancji 7 i 8 kwietnia 2010, ale sprawa została odesłana do prokuratury w celu dalszego zbadania.
Podczas rozprawy, sześciu z dziesięciu oskarżonych – Zeng Rongkang, Yang Jiurong, Huang Xiamon, Yan Wenhan, Xing Qingxian oraz Lu Dachun – utrzymywało, że podczas zatrzymania byli torturowani i poniżani przez policję. Twierdzili, że byli uderzani w policzki, bardzo długo przesłuchiwani, pozbawiani możliwości snu oraz poddawani torturze polegającej na rozciąganiu i krępowaniu kończyn, tzw. -tygrysiej ławce-, powodującej bardzo silne nadwerężenie kolan ofiar.
Według adwokatów oskarżonych rozprawa nie była uczciwa, gdyż nie pozwalano im przedstawiać dowodów na obronę swoich klientów oraz nieustannie przeszkadzano im w wywodach prawnych. Dowody, które dopuszczono do sprawy oparte były głównie na zeznaniach policjantów oraz notatkach z przesłuchania, które w większości były sprzeczne.
-Chińskie władze muszą powtórnie prześledzić wydarzenia, zarzuty i wyroki dotyczące tej sprawy-, powiedziała Catherine Barber. -Ta dziesiątka powinna być natychmiast zwolniona a rząd powinien zapewnić, że pokojowe demonstracje są dozwolone-.
Tłumaczyła: Anna Bobczuk

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2583