Chiny: wyroki śmieci dla Tybetańczyków – Amnesty International

Chiny: wyroki śmieci dla Tybetańczyków

Niewykluczone, że skazani odwołają się od wyroku. Z pewnością jednak Najwyższy Sąd Ludowy w Chinach będzie musiał ponownie poddać wyroki śmierci rewizji, jak to ma miejsce w przypadku wszystkich wyroków karnych.
-Amnesty International stanowczo potępia wyroki śmierci dla Losang Gyaltse i Loyara. Odnotowaliśmy w Chinach serię niesprawiedliwych procesów prowadzących do wydania wyroku śmierci. Wziąwszy pod uwage zainstniałe okoliczności jest wielce prawdopodobne, że te wyroki zostaną podtrzymane. Nawołujemy do ponownej rewizji wyroków,- powiedział Sam Zarifi, Dyrektor ds. Azji i Pacyfiku w Amnesty International.
Według rzecznika sądu inna osoba, Tenzin Phuntsog, który otrzymał karę śmierci w zawieszeniu na dwa lata, przyznał się do zarzutów po aresztowaniu. Tortury nadal są rozpowszechnione w Chinach, gdzie sądy zaniedbują wykluczanie dowodów uzyskanych w trakcie tortur. Odnosi się to również w najwyższym stopniu do przyznania się Tenzin Phuntsonga oraz sposobu w jaki był traktowany.
Według oficjalnych raportów 76 osób zostało skazanych za udział w protestach przed ogłoszeniem dzisiejszego wyroku. Otrzymali oni wyroki od trzech lat więzienia do dożywocia. Większość z nich została skazana za przestępstwa określane jako -podpalenia, rabunek, wszczęcie zamieszek oraz prowokację, gromadzenie się z zamiarem szturmu na urzędy państwowe, zakłócanie porządku publicznego oraz kradzieże-. Co najmniej siedem osób zostało oskarżonych o -szpiegostwo- oraz – bezprawne przekazywnie danych wywiadowczych do organizacji lub osób przebywających poza terenem Chin-.
Nieznane są losy ponad 1000 osób zatrzymanych w następstwie protestów z marca 2008 roku, donosi Komisja Stanów Zjednoczonych ds. Chin. Chińskie władze utrzymuja, że 21 osób zostało zabitych przez demonstrantów; według źródeł tybetańskich ponad 100 Tybetańczyków zostało zabitych w wyniku łapanki. Według badań przeprowadzonych przez Amnesty International w Chinach przeprowadzono co najmniej 1718 egzekuzji w 2008 roku a 7003 osoby skazano na śmierć.
Rząd Chiński nadal ogranicza dostęp do Tybetu, przez co zwiększone jest prawdopodobieństwo, że liczba przypadów łamania praw człowieka pozostaje niedoszacowana.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

3153