Chorwacja: Gotovina stanie przed Trybunałem w Hadze – Amnesty International

Chorwacja: Gotovina stanie przed Trybunałem w Hadze

EUR 64/006/2005
Ante Gotovina, który został wczoraj aresztowany w Hiszpanii, jest oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny ds. byłej Jugosławii (Trybunał) w Hadze na podstawie siedmiu zarzutów prześladowań, morderstwa – wliczając zamordowanie przynajmniej 150 chorwackich Serbów przez rozstrzelanie, spalenie czy napad z nożem – plądrowanie własności, zniszczenie miast i wsi, deportację oraz wymuszone przesiedlenia oraz inne niehumanitarne czyny. Te przestępstwa zostały przypuszczalnie popełnione w 1995 roku podczas operacji -Burza-, kiedy to wojsko chorwackie odbiło obszary de facto pod kontrolą chorwackich Serbów. Ante Gotovina zaczął się ukrywać w czerwcu 2001 roku, przypuszczalnie po tym jak władze chorwackie poinformowały go o przypieczętowaniu oskarżenia przeciwko niemu.

-Mając Ante Gotovinę w areszcie, władze chorwackie muszą teraz zająć się, w postępowaniach prawnych przed sądami krajowymi, przypadkami bezkarności dotyczącymi wszystkich przestępstw rzekomo popełnionych przez członków Armii Chorwackiej oraz sił policyjnych,- stwierdził Omer Fisher, badacz Amnesty International ds. Chorwacji.

-Zadanie stawienia czoła bezkarności za zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości nie powinno być pozostawione tylko Trybunałowi.-

Do chwili obecnej, wysiłki chorwackiego systemu sądowego, aby doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości sprawców zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości dokonanych na chorwackich Serbach były w dużej mierze niewystarczające. Postępowania prawne przed sądami krajowymi doprowadziły jedynie do kilku przypadków wyroków skazujących, podczas gdy bezkarność  nadal pozostaje powszechna.

W roku 2004, formalnie przyznano Chorwacji status kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej (UE). Niepowodzenie władz chorwackich w pełnej współpracy z Trybunałem, wliczając w to proces aresztowania oraz przekazania Ante Gotoviny Trybunałowi, opóźniło zapoczątkowanie negocjacji akcesyjnych do UE. Kraje członkowskie UE zdecydowały się na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Chorwacją dopiero 3 października 2005, po tym jak Prokurator Trybunału stwierdził, że -obecnie, od kilku tygodni- Chorwacja w pełni współpracuje z Trybunałem.

Tłumaczenie Arkadiusz Głowacki

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4218