ChRL: Tybetański uczony wypuszczony za poręczeniem – Amnesty International

ChRL: Tybetański uczony wypuszczony za poręczeniem

Tagyal, który pisze pod pseudonimem Shogdung, został zatrzymany 23 kwietnia, po publikacji książki -Linia między niebem a ziemią-. Książka ta opisuje Tybet po protestach 2008 roku jako -region terroru-. W Chinach została zakazana. Był przetrzymywany w Centrum zatrzymań nr 1 w Xining, pod zarzutem -szerzenia separatyzmu-.
Tagyal wrócił do domu na podstawie przypisów o -qubao houshen-, czyli -na podstawie poręczenia, kiedy czeka się na proces-. W takiej sytuacji nie wolno mu opuszczać swojego miasta lub okręgu bez pozwolenia. Poręczenie może byc osobiste lub majątkowe.
-Qubao houshen- jest ograniczone do roku i może być zastosowane wobec podejrzanych o lżejsze przestępstwa, którzy -nie stwarzają zagrożenia dla społeczeństwa- oraz tych, wobec których nie ma wystarczających dowodów uzasadniających areszt. Jest to najmniej restryktywny z mechanizmów kontrolnych przewidzianych w chińskim kodeksie postępowania karnego. Zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka -Przebywanie podejrzanego w areszcie w oczekiwaniu na proces nie powinno być ogólną zasadą- – aczkolwiek w Chinach jest to norma.
Dalsze działąnia ze strony Sieci Pilnych Akcji nie są obecnie potrzebne. AI będzie monitorowała dalsze losy Tagyala. Jest to pierwsza aktualizacja UA 120/10 (ASA 17/023/2010)

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2561