Co robimy

Amnesty International bada, dokumentuje i publikuje raporty o przypadkach naruszeń praw człowieka na całym świecie, ale tutaj nasza praca dopiero się rozpoczyna. Podejmujemy praktyczne i skuteczne działania w celu powstrzymania naruszeń oraz pomocy ofiarom.
universal-declaration-human-rights

Prawa człowieka

Walczymy o świat, w którym każdy człowiek może korzystać ze wszystkich praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dokument ten został uchwalony 10 grudnia 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a jego wartości są podstawą działalności Amnesty International.

Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas wynikające z samego faktu bycia człowiekiem np.: prawo do życia, wolność słowa, wolność zrzeszania się, czy prawo do edukacji. Prawa człowieka są takie same dla wszystkich ludzi bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne, społeczne, narodowe czy przekonania polityczne. Prawa człowieka są niepodzielne i powszechne dla wszystkich ludzi. Są fundamentem demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.

JAK DOKONUJE SIĘ ZMIANA

Prace badawcze

Zmiana w obszarze praw czlowieka zaczyna się od faktów. Nasi eksperci i ekspertki prowadzą rzetelne badania i tworzą raporty o naruszeniach praw człowieka, do ktorych dochodzi na całym świecie.

Rzecznictwo i lobbing

Nasze badania pozwalają nam oddziaływać i naciskać na rządy, koncerny i decydentów, aby podejmowali decyzje zgodne z zasadami praw człowieka.

Kampanie i akcje

Poprzez petycje, listy i protesty aktywiści i aktywistki Amnesty International wywierają nacisk, aby wpłynąć na działania ludzi i instytucji, ktore pozwolą osiągnąć zmianę.

Nasze kampanie

Kampania

Polska solidarna #zuchodźcami

Kampania

Moje ciało a prawa człowieka

Kampania

Mundial 2018 – Drużyna ODWAŻNYCH

Kampania

Wolność w Europie Wschodniej

still z filmu aktywizm

Aktywizm w Amnesty

Aktywizm to czynna postawa wobec życia. Niezgoda na zastany stan rzeczy i dążenie do jego zmiany. Aktywiści i aktywistki działający na rzecz praw człowieka są sercem Amnesty International.

Dwiedz się jak zostać aktywistką, aktywistą Amnesty, albo jak działać w Amnesty wolontaryjnie.

Edukacja praw człowieka

Przez edukację praw człowieka możesz wzmonić siebie i innych w rozwijaniu umiejętności i postaw promujących równość, godność i szacunek w najbliższym otoczeniu i szerzej na świecie. Dowiedz się jak działać w Twojej szkole, jak zostać edukatorem lub edukatorką praw człowieka. Poznaj nasze edukacyjne projekty.

statistics

RAPORTY ROCZNE
PRAWA CZŁOWIEKA
Sytuacja na świecie

2016 był rokiem cynicznego wykorzystywania narracji „my vs. oni”, obarczania winą, kreowania nienawiści i strachu na poziomie niespotykanym od lat 30. XX wieku. Zbyt wielu polityków na uzasadnione obawy gospodarcze i związane z bezpieczeństwem odpowiada niszczącą i tworzącą podziały manipulacją tożsamości, żeby zdobyć głosy wyborców.

Zobacz raport:

Więcej

Działaj z nami! Walcz o prawa człowieka!

JESTEŚMY GLOBALNYM RUCHEM SPOŁECZNYM. SKUTECZNOŚĆ NASZYCH DZIAŁAŃ ZALEŻY OD CIEBIE