Edukacja

Edukacja praw człowieka to różnorodne działania mające na celu przekazywanie wiedzy o prawach człowieka, kształtowanie postaw im sprzyjających oraz budowanie umiejętności podejmowania działania w ich obronie.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Edukacja Praw Człowieka

W Amnesty International edukację praw człowieka rozumiemy jako:

• edukację o prawach człowieka (dokumenty, zasady, podstawowe standardy),
• edukację na rzecz praw człowieka (praktykowanie praw człowieka w swoim codziennym życiu, upominanie się o prawa swoje i innych ludzi),
• edukację poprzez prawa człowieka (prowadzoną za pomocą metod włączających, opartych na szacunku oraz aktywnym uczestnictwie).

Edukacja w dłuższej perspektywie zmienia postawy i zachowania, przyczyniając się do powszechnego poszanowania praw i równości. Wzmacnia wiedzę, uczy umiejętności stawania w obronie praw swoich i innych ludzi. Rozwijanie świadomości praw człowieka może być pierwszym krokiem do podejmowania działań na rzecz równości i różnorodności. Edukacja praw człowieka daje oręże umożliwiające sprzeciw wobec dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka.

Dostęp do edukacji praw człowieka sam w sobie jest prawem człowieka. Artykuł 26. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w punkcie 2. stanowi, że „celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju”.
Działania i procesy w ramach edukacji praw człowieka zwykle skupiają
się na:
• kwestionowaniu postaw, wartości, zachowań, które naruszają prawa człowieka oraz na ich zmianie,
• tworzeniu umiejętności krytycznego myślenia i analizy,
• budowaniu świadomości,
• pielęgnowaniu zaangażowania związanego z działaniami na rzecz praw człowieka,
• podejmowaniu zorganizowanych działań w celu promocji, obrony
i realizacji praw człowieka.

Edukacja praw człowieka jest ważnym elementem edukacji globalnej, która stawia sobie za cel kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego dla jego mieszkańców i mieszkanek. Istotną częścią edukacji praw człowieka jest edukacja antydyskryminacyjna skupiająca się na przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieraniem równości i różnorodności. Jest więc sojuszniczką edukacji praw człowieka w budowaniu bardziej sprawiedliwego świata.

3

Zasady edukacji praw człowieka

I Edukacja Praw Człowieka opiera się na zasadach równości, godności, włączenia, aktywnego uczestnictwa i niedyskryminacji.

II Jest wiele źródeł wiedzy. Może pochodzić ona zarówno od osoby prowadzącej warsztaty, jak i od osób uczestniczących w warsztatach.

III Edukacja Praw Człowieka wpływa na wszystkie kompetencje: prowadzi do zwiększenia wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw.

IV Edukacja Praw Człowieka używa aktywnych metod nauczania.

V Edukator/ka Praw Człowieka koncentruje się na osobie uczącej się i grupie.

VI Podczas prowadzonych warsztatów, Edukator/ka dba o budowanie atmosfery wzajemnego szacunku.

VII Edukacja Praw Człowieka prowadzi do podejmowania działania.

VIII Edukacja Praw Człowieka ma wymiar lokalny i globalny.

IX Edukator/ka Praw Człowieka ocenia oddziaływanie prowadzonych zajęć na zmianę w zakresie praw człowieka.

X Edukator/ka jest świadoma swoich kompetencji, dąży do ich ciągłego rozwoju. Potrafi rozpoznać własne stereotypy i uprzedzenia.

Nauczycielki i nauczyciele

Nauczycielki i nauczyciele w Amnesty

Uwaga nauczycielko! Uwaga nauczycielu! Jeśli chcesz działać razem z nami, wypełnij formularz.

Jesteś nauczycielką lub nauczycielem i chcesz działać na rzecz praw człowieka w swojej szkole i lokalnej społeczności? A może już opiekujesz się Szkolną Grupą Praw Człowieka lub brałeś/brałaś udział w naszych projektach edukacyjnych? Jeśli na choć jedno z tych pytań, odpowiadasz tak, prosimy wypełnij poniższy formularz. Otrzymane w ten sposób informacje pomogą nam lepiej dopasować ofertę zaangażowania do potrzeb współpracujących z nami nauczycieli i nauczycielek. Zapisz się, bądź z nami w kontakcie i działaj razem z nami!

Szkolne grupy

Dowiedz się jak działać w Twojej szkole!

Szkolne grupy

Sieć edukatorów/ek

Zostań edukatorem/edukatorką praw czlowieka

Sieć edukatorów/ek
screen web amnestyacademy 2

Akademia Praw Człowieka

Witamy w Akademii Praw Człowieka Amnesty International – wielojęzycznej platformie e-learningowej, dzięki której poszerzysz swoją wiedzę na temat praw człowieka! Na platformie znajdziesz wysokiej jakości bezpłatne kursy e-learningowe, które umożliwiają samodzielną naukę za pomocą komputera bądź innego urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu.

PROJEKTY EDUKACYJNE

TWÓJ GŁOS MA MOC!

Projekt „Twój głos ma MOC!” skierowany jest do wszystkich osób, które mimo trudności wciąż walczą o przestrzeń dla praw człowieka w polskiej szkole i całym kraju!

START THE CHANGE!

Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie! Projekt ma wyposażyć kadry szkolne oraz młodzież w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności.

SILENCE HATE

Wyłącz nienawiść. Zmiana języka może zmienić świat. Projekt ma na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie wymierzonej przeciwko migrantom i uchodźcom.

ODWAŻNI

Ludzie broniący praw człowieka. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat praw człowieka oraz zmobilizowanie do podejmowania działań w ich obronie.

Wszyscy Ludzie Rodzą się Wolni i Równi

Projekt budujący sieć świadomych liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego.

Szkoła przyjazna prawom człowieka

Międzynarodowy projekt o zapobieganiu dyskryminacji i przemocy w szkołach.

Razem mamy siłę: Stop Dyskryminacji!

Projekt prowadzony w szkołach i lokalnych środowiskach przeciwko dyskryminacji

Edukacja dla godności

Międzynarodowy projekt o ubóstwie i prawach człowieka.

Prawa człowieka: TERAZ!

Projekt wspiera szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Odkryj siłę praw człowieka

Projekt mający na celu zwiększenie umiejętności obywatelskich i świadomości prawnej uczniów.

Powiązane tematy

Powiązany temat

Poszukujemy badacza/badaczki do przeprowadzenia diagnozy sieci edukacji praw człowieka Stowarzyszenia Amnesty International