Edukacja

Edukacja praw człowieka to różnorodne działania, mające na celu przekazywanie wiedzy o prawach człowieka, kształtowanie postaw im sprzyjających oraz budowanie umiejętności podejmowania działania w ich obronie.
c14c7cc979 TERAZ cut

Edukacja Praw Człowieka

W Amnesty International edukację praw człowieka rozumiemy jako:

  • edukację o prawach człowieka (dokumenty, zasady, podstawowe standardy),
  • edukację na rzecz praw człowieka (praktykowanie praw człowieka w swoim codziennym życiu, upominanie się o prawa swoje i innych ludzi),
  • edukację poprzez prawa człowieka (prowadzoną za pomocą włączających, opartych na szacunku oraz aktywnym uczestnictwie).

Edukacja w dłuższej perspektywie zmienia postawy i zachowania przyczyniając się do powszechnego poszanowania praw i równości. Wzmacnia wiedzę, uczy umiejętności stawania w obronie praw swoich i innych ludzi. Rozwijanie świadomości praw człowieka może być pierwszym krokiem w realizacji działań edukacyjnych w szkole czy w społeczności lokalnej. Edukacja praw człowieka jest ważnym elementem edukacji globalnej, która stawia sobie za cel kształtowanie świata bardziej sprawiedliwego dla wszystkich jego mieszkańców. U jej podstaw leżą wartości: godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność. Kształtuje postawy odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, otwartości, odpowiedzialności, osobistego zaangażowania i gotowości do uczenia się oraz rozwija umiejętności: dostrzegania i rozumienia współzależności, krytycznego myślenia, praktycznego wykorzystywania wiedzy, podejmowania świadomych decyzji, współpracy i empatii. Obejmuje m.in. zagadnienia globalizacji i istoty współzależności globalnych, różnorodności świata, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i konfliktów – w kontekście globalnym.

nauczycielko nauczycielu wypełnij formularz

Nauczycielki i nauczyciele w Amnesty

Uwaga nauczycielko! Uwaga nauczycielu! Jeśli chcesz działać razem z nami, wypełnij formularz.

Jesteś nauczycielką lub nauczycielem i chcesz działać na rzecz praw człowieka w swojej szkole i lokalnej społeczności? A może już opiekujesz się Szkolną Grupą Praw Człowieka lub brałeś/brałaś udział w naszych projektach edukacyjnych? Jeśli na choć jedno z tych pytań, odpowiadasz tak, prosimy wypełnij poniższy formularz. Otrzymane w ten sposób informacje pomogą nam lepiej dopasować ofertę zaangażowania do potrzeb współpracujących z nami nauczycieli i nauczycielek. Zapisz się, bądź z nami w kontakcie i działaj razem z nami!

Szkolne grupy

Dowiedz się jak działać w Twojej szkole!

Szkolne grupy

Sieć edukatorów/ek

Zostań edukatorem/edukatorką praw czlowieka

Sieć edukatorów/ek

PROJEKTY EDUKACYJNE

START THE CHANGE!

Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie! Projekt ma wyposażyć kadry szkolne oraz młodzież w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności.

SILENCE HATE

Wyłącz nienawiść. Zmiana języka może zmienić świat. Projekt ma na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie wymierzonej przeciwko migrantom i uchodźcom.

ODWAŻNI

Ludzie broniący praw człowieka. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy młodych ludzi na temat praw człowieka oraz zmobilizowanie do podejmowania działań w ich obronie.

Wszyscy Ludzie Rodzą się Wolni i Równi

Projekt budujący sieć świadomych liderów i liderek społeczeństwa obywatelskiego.

Szkoła przyjazna prawom człowieka

Międzynarodowy projekt o zapobieganiu dyskryminacji i przemocy w szkołach.

Razem mamy siłę: Stop Dyskryminacji!

Projekt prowadzony w szkołach i lokalnych środowiskach przeciwko dyskryminacji

Edukacja dla godności

Międzynarodowy projekt o ubóstwie i prawach człowieka.

Prawa człowieka: TERAZ!

Projekt wspiera szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Odkryj siłę praw człowieka

Projekt mający na celu zwiększenie umiejętności obywatelskich i świadomości prawnej uczniów.

Powiązane tematy

Powiązany temat

Webinarium: Życie w społeczeństwie strachu? Jak radzić sobie z mową nienawiści i fake newsami online?