Dialog o prawach człowieka

Prezentujemy nową metodę edukacyjną – Dialog o prawach człowieka. Dialog o prawach człowieka umożliwia rozmowę na budzące czasem silne emocje i polaryzujące społeczeństwo tematy, która łączy, a nie dzieli. W dialogu różnorodność doświadczeń tworzy zasób, który pozwala przyjrzeć się omawianym tematom z wielu różnych punktów widzenia.
Powszechna deklaracja praw człowieka - wersja kieszonkowa

Metoda edukacyjna

Dialog o prawach człowieka jest metodą uniwersalną, możesz po nią sięgnąć zarówno podczas nieformalnego spotkania ze znajomymi, jak i podczas warsztatów edukacyjnych czy sesji poświęconych dialogowi, odbywających się online bądź stacjonarnie.

Zaproś osoby ze swojego otoczenia do rozmowy na temat praw człowieka i wspólnie zastanówcie się nad ich znaczeniem w codziennym życiu. Podzielcie się swoimi doświadczeniami i uważnie wysłuchajcie historii innych. Otwierając się na inne perspektywy, stworzycie przestrzeń dla nowych spostrzeżeń.

Co ważne, celem dialogu nie jest znalezienie jedynej właściwej odpowiedzi – wręcz przeciwnie. Różne punkty widzenia, osobiste historie i doświadczenia zaprezentowane podczas dialogu pozwalają na głębsze zrozumienie, czym są prawa człowieka i jak wpływają na nasze życie.

Dialog o prawach człowieka. Metoda edukacyjna_Strona_01

Podręcznik - Dialog o prawach człowieka

W podręczniku „Dialog o prawach człowieka. Metoda edukacyjna” znajdują się wszystkie niezbędne informacje, które umożliwią wykorzystanie metody Dialog o prawa człowieka.

Podczas lektury podręcznika:

  • Dowiesz się, czym jest Dialog o prawach człowieka i czym różni się on od debaty;
  • Poznasz pytania, które warto zadać podczas sesji dialogu, by zachęcić osoby uczestniczące do analizy własnego toku myślenia;
  • Dowiesz się, w jaki sposób osoba prowadząca sesję dialogu może wspierać osoby w nim uczestniczące, tak by ich rozmowa toczyła się duchu głębokiego dialogu i otwartości na różnorodne perspektywy;
  • Dowiesz się, jak korzystać z materiałów dodatkowych wspierających dialog;
  • Zapoznasz się z przykładowym scenariuszem dialogu i różnymi metodami jego prowadzenia.

ZAPISZ SIĘ I POBIERZ NASZE PUBLIKACJE EDUKACYJNEDane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) w celu zapisania do newslettera Edukacyjnego Amnesty na czas realizacji działań statutowych. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.


Powiązane tematy

Powiązany temat

MOC jest z młodzieżą! Jak zespoły młodzieżowe stworzyły swoje kampanie na rzecz praw człowieka dzięki projektowi Twój głos ma MOC!”

Powiązany temat

Jaką moc ma lokalne rzecznictwo? Co udało się zrobić w projekcie “Twój głos ma MOC!” w 2021-22

Powiązany temat

Głos nauczycielek i nauczycieli ma MOC! Jak przebiegły warsztaty i szkolenia projektu “Twój głos ma MOC!” 2021-22