Edukacja dla godności

„Education for Human Dignity” to międzynarodowy projekt edukacyjny Amnesty International realizowany w latach 2010-2013. Dzięki niemu osoby biorące udział w projekcie lepiej zrozumiały, że ubóstwo i naruszenia praw człowieka często są ze sobą powiązane. Projekt stworzył również możliwości działania i wspierania osób żyjącym w ubóstwie, których prawa są łamane.
PRAWA_CZLOWIEKA- MNIEJ UBOSTWA baner2

O projekcie

Projekt opierał się na założeniach i celach kampanii Żądamy Godności (Demand Dignity), która pokazuje, że ubóstwo to nie tylko brak dochodu, ale przede wszystkim brak podstawowych praw człowieka, brak bezpieczeństwa, dyskryminacja i brak możliwości decydowania o swoim losie. Wierzymy, że prawa człowieka są kluczem do wyjścia z pułapki ubóstwa, aby poprawa życia miliomów ludzi była trwała i długofalowa. Respektowanie praw człowieka wymaga zapewnienia ludziom prawa głosu, a także zapewniania ludziom życia wolnego od strachu i niedostatku. Z doświadczenia Amnesty International wynika, że prawa człowieka są niepodzielne i tylko całkowite przestrzeganie praw człowieka może zapewnić wychodzenie z ubóstwa i zapobieganie skutkom życia w ubóstwie.

Spot projektu

Tylko przestrzeganie praw człowieka pozwala wyjść z ubóstwa

stop klatka ze spotu1

Tematy poruszane w ramach projektu

Prawo do życia w godności, do zdrowia, edukacji, mieszkania czy decydowania o swoim losie, jako przykłady podstawowych praw człowieka.
Projekt poruszał również inne aspekty praw człowieka, promował równość, partycypację społeczną oraz wartość godnego życia. Głównymi działaniami projektu było tworzenie materiałów edukacyjnych z udziałem przedstawicieli krajów globalnego Południa, szkolenia dla trenerów/trenerek, nauczycieli/nauczycielek, przedstawicieli/przedstawicielek organizacji, którzy zajmują się edukacją rozwojową oraz warsztaty dla uczniów/uczennic.

Materiały, które można pobrać w pdfie lub zamówić drukowaną wersję.