Odkryj siłę praw człowieka

Projekt Amnesty International "Odkryj siłę praw człowieka" ma na celu zwiększenie umiejętności obywatelskich i świadomości prawnej uczniów szkół średnich i gimnazjalnych.
IMG_0970_medium

O projekcie

Projekt jest naturalną kontynuacją działań międzynarodowego programu edukacyjnego Amnesty International “Prawa człowieka-Edukacja-Działanie” (Rights-Education-Action Programme) realizowanego w Polsce w latach 2002-2009, który był nastawiony na budowanie świadomości w zakresie praw człowieka oraz kształtowanie postaw tolerancji, szacunku i zrozumienia.
Poprzez projekt “Odkryj siłę praw człowieka” zachęcamy młodych ludzi do poczynienia kolejnego kroku – do korzystania z przynależnych im praw człowieka i nabywania umiejętności reagowania na przypadki ich łamania.

Kluczowe wartości i postawy, które promujemy to odpowiedzialność, odwaga cywilna, współpraca i osobiste zaangażowanie. Wierzymy, że są one warunkiem mobilizacji społeczeństwa do walki o sprawy im bliskie i ważne.

Odkryj siłę

Podręcznik

Mamy nadzieję, że prezentowany materiał ułatwi młodym ludziom świadomy udział w życiu publicznym, a przez to będzie stanowił ważny element budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Serdeczne podziękowania kierujemy do współpracujących z nami nauczycieli i nauczycielek, opiekunów i opiekunek szkolnych grup Amnesty International, którzy poprzez swoje działania mobilizują i skupiają wokół idei praw człowieka społeczności szkolne i lokalne w całej Polsce, a dla nas stali się inspiracją do realizacji projektu “Odkryj siłę praw człowieka”.

Autorzy/autorki scenariuszy :
Jacek Białas- Stowarzyszenia, Służby porządku publicznego
Izabela Podsiadło- Dacewicz – Co to są prawa człowieka?, Prawa Dziecka, Prawa Ucznia
Małgorzata Łojkowska- Przemoc domowa, Przestępstwo
Urszula Małek- Prawa pracownicze i konsumenckie , Prawa obywatela/obywatelki w sądzie
Piotr Skrzypczak- Formy i działania obywatelskie, Europejski Trybunał Praw Człowieka
Materiały multimedialne : EMINUS Knowledge Management Sp. z o.o.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.