Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach

Projekt wspiera szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej.
zdjecie i logo na strone

O projekcie

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej około 20% treści nauczania określonych w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie powinno być realizowanych w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego. Projekt „Prawa człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach” wspiera szkoły w lepszej realizacji podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w zakresie opracowywania przez uczniów projektów uczniowskich, promocji wolontariatu i współpracy w społeczności szkolnej.

Przygotowany dla szkoły program umożliwia grupie uczniów przejście kolejnych etapów pracy metodą projektu: od identyfikacji problemu w społeczności lokalnej/szkolnej, przez zdobycie umiejętności formułowania celów, planowania działań, współpracy w grupie aż do wcielenia w życie własnego projektu uczniowskiego.

Materiały stworzone w ramach realizacji projektu:

  1. Publikacje: Podejmowanie działań na rzecz zmian w środowisku lokalnym. Materiały do pracy z grupą – scenariusze zajęć dla nauczycieli: 7 scenariuszy, które można realizować przez 7 tygodni, ale też rzadziej.
  2. Przykłady działań na rzecz zmian w środowisku szkolnym i lokalnym. Dobre praktyki pracy z młodzieżą, która zawiera przykłady projektów zrealizowanych przez młodzież w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014.

Zobacz jakie akcje przeprowadzały grupy.

- Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu
Grupa zorganizowała spektakularną akcję miejską w obronie praw osób z niepełnosprawnościami. Zobacz relację z akcji na facebooku>>

- Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu
Grupa zorganizowała spektakularną akcję miejską. Radni i urzędnicy na jeden dzień mogli wczuć się w sytuację osoby poruszającej się na wózku. Na zaproszenie odpowiedziały (tylko…) dwie radne i jedna urzędniczka z biura prezydenta miasta. Zadania do wykonania: wysłać list z poczty, wejść do Młodzieżowego Domu Kultury na salę teatralną, dostać się banku, dostać się na Komendę Policji.
Zobacz relację z akcji na facebooku>>

- Gimnazjum w Czerminie
Uczniowie i uczennice w Gimnazjum w Czerminie podjęli próbę rozwiązania problemów: wandalizmu, wulgaryzmów, zaśmiecania środowiska, nietolerancja wobec osób INNYCH, oraz starali się wskazać wskazanie konsekwencje takich zachowań.
Zobacz szkolna stronę grupy>>

- Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie
Uczniowie i Uczennice gimnazjum nr 2 w Chorzowie zorganizowali akcję w Katowicach w nawiązaniu do kampanii SOS EUROPO 19 listopada 2013 r.
Zobacz relację z akcji na youtube>>

- ZSO w Mysłowicach
Celem projektu przygotowanego przez młodzież z Mysłowic było zwiększenie świadomości uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców Mysłowic i okolic na temat przestrzegania praw mniejszości narodowych, poszerzanie wiedzy o Amnesty International i prawach człowieka.

- Grupa z MOK w Wisznicach
Młodzież zdecydowała się przeprowadzić akcję społeczna, polegała ona na malowaniu symboli osób niepełnosprawnych przy schodach do budynków użyteczności publicznej, do których takie osoby miały utrudniony dostęp.

- Gimnazjum Samorządowe nr 3 im. Jana Pawła II w Bolesławcu
Projekt uczniów/uczennic z Bolesławca polegał na Tworzenia obrazu - symbolu Amnesty International. Uczestnicy akcji -uczniowie- wspólnie malowali amnestyjną świecę, przeprowadzono także akcję plakatową w szkole, sondę wśród uczniów na temat praw człowieka, przeprowadzono także warsztaty uczniowskie na temat praw człowieka.

- Gimnazjum nr 3 im. „Podróżników i Odkrywców Polskich” w Oleśnicy
Młodzież z Oleśnicy zorganizowała grę planszową na Placu Zwycięstwa w centrum miasta, której celem była edukacja mieszkańców miasta jakie prawa ma każdy człowiek na świecie. Zorganizowali także wystawę w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Oleśnicy, której celem było przedstawienie prac przygotowanych przez uczniów na temat prawa człowieka w konstytucji.
Zobacz stronę szkoły>>

- Liceum Ogólnokształcące nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Grupa uczniów z ostrowieckiego liceum włączyła się w kampanię społeczną informującą o problemach osób niepełnosprawnych. Podczas happeningu, młodzi ludzie zainscenizowali sytuacje z jakimi mogą spotkać się osoby niewidome lub jeżdżące na wózkach.
Zobacz relację z akcji na stronie lokalnego radia>>

- II LO im. Mikołaja Kopernika we Włocławku
Młodzież z Kopernika we Włocławku za cel postawiła sobie zapoznanie młodzieży z wybranych włocławskich szkół ponadgimnazjalnych z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i działalnością Amnesty International, zwiększenie wiedzy na temat działalności AI oraz zachęcenie do zaangażowania w akcje AI.
Zobacz galerię zdjęć z akcji grupy>>

- ZS w Niećkowie
W dniu 19 listopada 2013 roku uczniowie i uczennice, przeprowadzili na Targowicy Miejskiej w Szczuczynie happening pt. „Stop przemocy w rodzinie”. Celem przeprowadzonej akcji było poszerzenie poziomu wiedzy obywateli na temat przemocy domowej oraz zwiększenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie.
Zobacz relację z akcji w lokalnych mediach>>

- I LO w Ełku
Młodzież z Ełku w swojej szkole postawiła na pogłębienie wiedzy swoich kolegów i koleżanek na temat praw człowieka, opracowano i przeprowadzono ankietę badającą ich dotychczasowa znajomość tego tematu, zrealizowano krótki film propagującego problematykę praw człowieka; nawiązano współpracę z lokalnymi mediami; uczniowie i uczennice zorganizowali także spotkanie ze specjalistą w dziedzinie praw człowieka. Ostatnim etapem projektu było opracowanie scenariuszy lekcji wychowawczych dotyczących praw człowieka i rozesłanie ich do szkół.

- OHP w Łodzi
Młodzież z OHP w Łodzi włączyła się do akcji w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi. Zobacz relację z akcji na stronie grupy>>

- Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
Od września bieżącego roku szkolnego uczniowie podjęli szereg działań, między innymi: przeprowadzono w klasach zajęcia warsztatowe na temat "Amnesty International walczy o prawa każdego człowieka", odbyły się prezentacje multimedialne, wykonywano prace plastyczne, przygotowano gazetki tematyczne oraz zaprojektowano sześć ulotek. Ponadto przeprowadzono w szkole akcję profilaktyczną w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji.
Zobacz relację z działań grupy>>

- X LO w Białymstoku
Niepełnosprawni – pełni praw. Pierwszym krokiem w realizacji projektu były zajęcia przeprowadzone na temat praw i problemów niepełnosprawnych. Następnie przeprowadzone zostały wywiady z niepełnosprawnymi uczniami na temat ich postrzegania siebie w społeczeństwie, o ich pasjach i planach. Została również przeprowadzona akcja, „Białystok - wysokie schody’’, która uświadomiła uczniom, że Białystok nie jest przyjaznym architektonicznie miastem dla osób niepełnosprawnych. W szkole został również zorganizowany konkurs na najlepszy plakat wspierający osoby niepełnosprawne.

- Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Blachowni
Moje prawo do równości. Mam prawo do nauki. Grupa uczniów z Blachowni zwróciła uwagę na prawo Edukacji i postanowiła zorganizować cykl zajęć, mających na celu pomoc w nauce młodszym kolegom i koleżankom ze szkoły. Film z przeprowadzonego projektu można zobaczyć tutaj>>>

- Gimnazjum nr 3 we Włocławku
Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka i o Amnesty International - projekt z Włocławka miał na celu rozbudzanie zainteresowania tematyką praw człowieka i motywowanie do podejmowania działań na rzecz ich przestrzegania wśród szkolnej młodzieży. Dlatego 22 maja odbył się Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka i o Amnesty International w którym uczestniczyło 6 zespołów reprezentujących włocławskie gimnazja.

- I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika oraz Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu
W obu przypadkach to uczennice wybrały zakres tematyczny, którym chciałby się zająć, i uczestniczyły w kreowaniu wersji finalnej. Liceum skoncentrowało się na poszanowaniu odmienności i różnorodności – podczas działań projektowych toczono dyskusję o stereotypach, wykluczeniu, problemach lokalnych i postawach ludzi. W finalnej wersji projektu uczestnicy/czki przygotowywały swoje koszulki tematyczne praw człowieka.

Arrow
Arrow
Slider

 

W czasie projektu odbyły się także dwa Obozy Praw Człowieka w Wiśle i w Międzywodziu.

Oto relacje grup z Obozu: