Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!

Jak przeciwstawić się dyskryminacji? Amnesty International wraz z uczniami i uczennicami ze szkół z całej Polski, aktywistami i aktywistkami oraz dziennikarzami i dziennikarkami działa razem, aby uświadomić i zrozumieć przyczyny dyskryminacji oraz zmobilizować lokalne społeczności do przeciwstawienia się jej.
Stop_dyskryminacji_pion_kolor 3x4

O projekcie

Projekt “Razem mamy siłę: STOP dyskryminacji”  ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia i mobilizację do podejmowania działań zwalczających dyskryminacją w społecznościach lokalnych i internetowych. Kluczowe dla projektu są wspólne działanie na rzecz zmian, wykorzystanie nowych mediów, praca metodą projektu uwzględniająca partycypację młodych ludzi na każdym etapie i osobiste zaangażowanie.

W ramach projektu przygotowaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych i akcyjnych, w ponad 100 szkołach młodzież zrealizowała własne projekty uczniowskie na rzecz zwalczania dyskryminacji w społecznościach lokalnych, organizowaliśmy szkolenia  dla  aktywistów i aktywistek , organizacji pozarządowych oraz seminaria dla dziennikarzy i dziennikarek.

Mapa szkolnych grup, które wzięły udział w projekcie.