Sieć edukatorów_ek

Sieć edukatorów i edukatorek praw człowieka to możliwość aktywnego zaangażowania się w edukację praw człowieka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
Edu-DSC_0505

Zostań edukatorem_edukatorką praw człowieka

Sieć edukacyjna praw człowieka to środowisko ludzi zaangażowanych w budowę kultury praw człowieka w Polsce. Wspieramy się nawzajem w rozwoju i dzielimy doświadczeniami. Poprzez naszą pracę staramy się kształtować postawy, rozwijać wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczną obronę praw swoich i innych ludzi. Regularnie podnosimy nasze kompetencje podczas szkoleń i warsztatów w kraju i za granicą. Dołącz do nas i bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie!

• Podejście partycypacyjne:

Staramy się zapewnić wysoki poziom uczestnictwa w ważnych decyzjach podejmowanych przez sieć, dotyczących zasad jej funkcjonowania, kierunków działania i potrzeb wewnętrznych. Każdego roku organizujemy spotkanie organizacyjne sieci, na którym identyfikujemy główne potrzeby jej członków i członkiń, przedstawiamy plany Amnesty, otrzymujemy informację zwrotną i planujemy wspólne działania

• Różnorodność jest wartością

Nasza sieć skupia zarówno nauczycieli i nauczycielki jak i edukatorów i edukatorki edukacji pozaformalej. Uczymy się od siebie nawzajem i oferujemy szerokie możliwości działania, zarówno w kontekście szkolnym jak i poza nim.

• Edukacja rówieśnicza

Zachęcamy członków naszej sieci do wymiany doświadczeń, kompetencji i materiałów. Zapewniamy temu przestrzeń zarówno poprzez narzędzia online, jak i offline w trakcie naszych spotkań.

• Ciągły rozwój

Zachęcamy członków i członkinie sieci do ciągłego rozwoju na ścieżce edukacyjnej. Stwarzamy możliwości uczenia się wewnątrz Amnesty i wspieramy naszych członków i członkinie w nauce na zewnątrz, dostarczając informacji o ciekawych kursach. Duży nacisk kładziemy również na rozwój samej sieci, stale poszukując nowych podejść do edukacji (blended learning, nanolearning itp.). Stworzyliśmy „Ścieżkę rozwoju” - dokument szczegółowo opisujący proces uczenia się w Amnesty HRE.

• Drobne działania mogą zmienić świat

Doceniamy każdy wysiłek w pracy nad edukacją praw człowieka w sieci. Dzielimy się naszymi sukcesami, motywujemy i wspieramy się nawzajem, świętując wspólnie sukcesy.

Arrow
Arrow
Slider

Ścieżka rozwoju

Edukator_ka I stopnia

osoba prowadząca warsztaty praw człowieka na podstawie istniejących materiałów

Edukator_ka II stopnia

osoba tworząca własne scenariusze warsztatów praw człowieka

Edukator_ka III stopnia

osoba może przeprowadzać superwizje warsztatów praw człowieka

POZNAJ NAS

 

Tomke Ptasiński
Tomke Ptasiński - Działa w aktywizmie queerowym i na rzecz praw człowieka, w Amnesty International od 2016 roku. Kieruje pracami zespołu Queer Amnesty, wcześniej osoba koordynująca Grupę Lokalną AI w Krakowie. Prowadzi szkolenia antydyskryminacyjne i edukuje o prawach osób LGBTI. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, czyta literaturę faktu i science-fiction, pije dużo kawy. W wolnych chwilach studiuje.
ArrowArrow
Slider

Chcesz dołączyć? Masz pytanie? Skontaktuj się z Michałem Kłopockim, Koordynatorem sieci edukacji praw człowieka, email: michal.klopocki@amnesty.org.pl

Zapoznaj się z naszą polityką ochrony dzieci i młodzieży tutaj>>>