Sieć edukatorów/ek

Sieć edukatorów i edukatorek praw człowieka to możliwość aktywnego zaangażowania się w edukację praw człowieka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
Edu-DSC_0505

Zostań edukatorem/edukatorką praw człowieka

Sieć edukatorów i edukatorek praw człowieka to środowisko ludzi zaangażowanych w budowę kultury praw człowieka w Polsce. Wspieramy się nawzajem w rozwoju i dzielimy doświadczeniami. Poprzez naszą pracę staramy się kształtować postawy, rozwijać wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczną obronę praw swoich i innych ludzi. Regularnie podnosimy nasze kompetencje podczas szkoleń i warsztatów w kraju i za granicą. Dołącz do nas i bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie!

Edu2-P1010215

Zasady edukacji praw człowieka

I Edukacja Praw Człowieka opiera się na zasadach równości, godności, włączenia, aktywnego uczestnictwa i niedyskryminacji.

II Jest wiele źródeł wiedzy. Może pochodzić ona zarówno od osoby prowadzącej warsztaty, jak i od osób uczestniczących w warsztatach.

III Edukacja Praw Człowieka wpływa na wszystkie kompetencje: prowadzi do zwiększenia wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw.

IV Edukacja Praw Człowieka używa aktywnych metod nauczania.

V Edukator/ka Praw Człowieka koncentruje się na osobie uczącej się i grupie.

VI Podczas prowadzonych warsztatów, Edukator/ka dba o budowanie atmosfery wzajemnego szacunku.

VII Edukacja Praw Człowieka prowadzi do podejmowania działania.

VIII Edukacja Praw Człowieka ma wymiar lokalny i globalny.

IX Edukator/ka Praw Człowieka ocenia oddziaływanie prowadzonych zajęć na zmianę w zakresie praw człowieka.

Edukator/ka jest świadoma swoich kompetencji, dąży do ich ciągłego rozwoju. Potrafi rozpoznać własne stereotypy i uprzedzenia.

Ścieżka rozwoju

Edukator/ka I stopnia

osoba prowadząca warsztaty praw człowieka na podstawie istniejących materiałów

Edukator/ka II stopnia

osoba tworząca własne scenariusze warsztatów praw człowieka

Edukator/ka III stopnia

osoba może przeprowadzać superwizje warsztatów praw człowieka

Chcesz dołączyć? Masz pytanie? Skontaktuj się z Michałem Kłopockim, Koordynatorem sieci edukacji praw człowieka, email: michal.klopocki@amnesty.org.pl

Zapoznaj się z naszą polityką ochrony dzieci i młodzieży tutaj>>>