Sieć edukatorów/ek

Sieć edukatorów i edukatorek praw człowieka to możliwość aktywnego zaangażowania się w edukację praw człowieka w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
Edu-DSC_0505

Zostań edukatorem/edukatorką praw człowieka

Nasi edukatorzy i edukatorki mają możliwość rozwoju swoich kompetencji w dziedzinie edukacji praw człowieka, mają możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju szkoleniach, otrzymują materiały edukacyjne. Proponujemy im też zdobycie doświadczenia poprzez możliwość przeprowadzenia warsztatów w ramach działalności Amnesty International.

Edu2-P1010215

Zasady edukacji praw człowieka

1. Edukacja Praw Człowieka opiera się na zasadach równości, godności, włączenia, aktywnego uczestnictwa i niedyskryminacji.
2. Jest wiele źródeł wiedzy. Może pochodzić ona zarówno od osoby prowadzącej warsztaty, jak i od osób uczestniczących w warsztatach.
3. Edukacja Praw Człowieka wpływa na wszystkie kompetencje: prowadzi do zwiększenia wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw.
4. Edukacja Praw Człowieka używa aktywnych metod nauczania.
5. Edukator/ka Praw Człowieka koncentruje się na osobie uczącej się i grupie.
6. Podczas prowadzonych warsztatów, Edukator/ka dba o budowanie atmosfery wzajemnego szacunku.
7. Edukacja Praw Człowieka prowadzi do podejmowania działania.
8. Edukacja Praw Człowieka ma wymiar lokalny i globalny.
9. Edukator/ka Praw Człowieka ocenia oddziaływanie prowadzonych zajęć na zmianę w zakresie praw człowieka.

Ścieżka rozwoju

Edukator/ka I stopnia

osoba prowadząca warsztaty praw człowieka na podstawie istniejących materiałów

Edukator/ka II stopnia

osoba tworząca własne scenariusze warsztatów praw człowieka

Edukator/ka III stopnia

osoba może przeprowadzać superwizje warsztatów praw człowieka