Co Ty wiesz o prawach człowieka… w Rosji??? Letni autobus Amnesty International – Amnesty International

Co Ty wiesz o prawach człowieka… w Rosji??? Letni autobus Amnesty International

W lipcu szwajcarska sekcja Amnesty International rozpoczęła 100 dniowy objazd po krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to część rocznej kampanii prowadzonej przez organizację na rzecz praw człowieka w Federacji Rosyjskiej. Członkowie Amnesty International podczas kolejnych przystanków będą informować o głównych problemach w kwestii naruszeń praw człowieka w Federacji Rosyjskiej, z których wiele pozostaje bezkarnych.

Wystawa jak również filmy video wyprodukowane przez Amnesty International dostarczą informacji na temat tortur i znęcania się nad osobami pozbawionymi wolności, przemocy wobec kobiet, dyskryminacji na tle etnicznym, bezprawnych zabójstw i -zaginięć- w Republice Czeczenii. Mieszkańcy różnych miast europejskich będą mogli podpisać petycję wzywającą prezydenta Władimira Putina do podjęcia działań na rzecz setek tysięcy obywateli byłego Związku Radzieckiego, którym obecnie odmawia się ich prawa do rosyjskiego obywatelstwa i prawa do stałego pobytu. Gdy 31 grudnia 2003 roku stracą moc dokumenty tożsamości wydane za czasów Związku Radzieckiego, ludzie ci staną się bezpaństwowcami i mogą stanąć w obliczu deportacji.
-Będziemy wyjaśniać wszystkim osobom, na każdym przystanku cele naszej kampanii na rzecz praw człowieka w Federacji Rosyjskiej – -Sprawiedliwość dla Każdego-. Naruszenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej dotknęły tysięcy osób. Chcemy zebrać jak najwięcej podpisów w celu naświetlenia potrzeby poprawy sytuacji praw człowieka-, powiedział Daniel Bolomey, Sekretarz Generalny Amnesty International Szwajcaria.

Europejski letni objazd autobusem praw człowieka rozpoczął się 12 lipca w szwajcarskim mieście Yverdon. Dalszy plan objazdu:

  • Austria do 26 lipca
  • Słowenia – 28-30 lipca
  • Węgry – 1-5 sierpnia
  • Słowacja – 6-13 sierpnia
  • Czechy – 14-19 sierpnia
  • Polska – 20-26 sierpnia

Plan objazdu w Polsce:

  • 21 sierpnia – Poznań, godz. 12.00 – 21.00, plac przed CKZ Zamek
  • 23 sierpnia – Warszawa, godz. 10.00 – 18.00, pl. Zamkowy
  • 25 sierpnia – Kraków, godz. 9.00 – 16.00, Centrum Handlowe M 1, al. Pokoju 67

Następnie bus będzie jechał przez Ukrainę, Mołdawię, Białoruś i Federację Rosyjską.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4990