Cypr: nadużywanie detencji wobec migrantów i potencjalnych uchodźców łamie prawo UE – Amnesty International

Cypr: nadużywanie detencji wobec migrantów i potencjalnych uchodźców łamie prawo UE

Materiał dowodowy zgromadzony przez badaczy AI podczas ostatniej wizyty na Cyprze wskazuje na nadużywanie prawa unijnego przez władze tego kraju. Prawo to dopuszcza detencję migrantów i osób starających się o status uchodźcy, ale traktuje ją jako ostateczne rozwiązanie. Cypr stosuje automatyczne umieszczanie migrantów w ośrodkach detencyjnych. Ta praktyka jest pogwałceniem prawa międzynarodowego.
– Przetrzymywanie ludzi w zamknięciu przez długie miesiące to przykład wyjątkowego braku współczucia oraz całkowitego lekceważenia władz Cypru dla ich międzynarodowych zobowiązań – powiedziała Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International.
– To straszne, gdy pomyśli się, że na terytorium UE ludzie tak długo przetrzymywani są w warunkach więziennych, mimo że nie popełnili żadnego przestępstwa. Amnesty International obawia się, że Cypr stosuje rutynową detencję migrantów, aby poniżyć i zniechęcić potencjalnych migrantów i osoby starające się o status uchodźcy do przyjazdu – dodała Weronika Rokicka.
W przynajmniej dwóch sytuacjach kobiety odłączono siłą od ich dzieci. Jedno miało 19 miesięcy, drugie 3 lata. Dzieci oddano do pomocy społecznej. Obie kobiety opisywały, jak straszny efekt miała separacja na ich dzieci. Jedna mówiła, że jej synek ciągle płakał, miał sińce pod oczami i miała trudności z karmieniem go. Inna mówiła, że jej dziecko nie mówiło, ani nie uśmiechało się przez ten krótki czas, na jaki pozwalały widzenia w ośrodku detencyjnym. Kobiety mieszkały na Cyprze wiele lat, obie były żonami obywateli Unii Europejskiej, a ich dzieci miały obywatelstwo UE.
– Nie ma usprawiedliwienia dla odłączania kobiet od ich dzieci, w sytuacji, w której te nie popełniły przestępstwa. Traktowanie migrantów na Cyprze można w tym momencie uznać za poniżające i nieadekwatne – zaznaczyła Weronika Rokicka.
Przynajmniej jedna osoba czekała na deportację w ośrodku detencyjnym w Menogia bez przerwy przez 22 miesiące. Maksymalny czas, na który zezwala prawo UE, to 18 miesięcy.
– Ośrodek w Menogii nie jest więzieniem tylko z nazwy. Za podwójnym metalowym ogrodzeniem, wysokim na kilka metrów, migranci przetrzymywani są w ciężkich warunkach i mogą wychodzić z budynku jedynie na 2,5 godziny dziennie – mówi Weronika Rokicka.
Przetrzymywani umieszczani są po 8 osób w pomieszczeniu liczącym 18 metrów kwadratowych. Większość miejsca zajmują metalowe łóżka piętrowe. Drzwi celi są zamykane między 22:30 a 7:30.
Detencja jako narzędzie kontroli migracji powinno być stosowane jako rozwiązanie ostateczne. Władze muszą udowodnić, że jest to rozwiązanie niezbędne w danej sytuacji, a inne środki są niewystarczające. Na Cyprze detencja to stała praktyka.
– Cypryjskie władze, chcąc zaprezentować się jako te, które twardą ręką radzą sobie z imigracją, zamykają migrantów w sposób arbitralny i bezwzględny. Wiele osób nie otrzymują odpowiednich informacji o powodach przetrzymywania oraz o tym, co się z nimi stanie – dodaje Weronika Rokicka.
Władze Cypru powiedziały Amnesty International, że stosowane są alternatywy dla detencji, ale badania pokazują, że bardzo rzadko są wykorzystywane. Decyzje o detencji są wydawane automatycznie z decyzją o deportacji, bez rozważania alternatyw. Władze cypryjskie przyznały, że zwykle tak się dzieje.
Wcześniej Amnesty International prowadziła badania w cypryjskich ośrodkach detencyjnych w 2011 roku. Jedyna pozytywna zmiana, która nastąpiła od tego czasu, to zaprzestanie umieszczania migrantów w centralnym zakładzie karnym w Nikozji.
Amnesty International podczas badań w marcu dotarła do 9 potencjalnych uchodźców z Syrii przetrzymywanych w Menogii. Przynajmniej jeden z nich starał się o status uchodźcy. – To niewyobrażalne, że cypryjskie władze przetrzymują Syryjczyków skoro oficjalne stanowisko władz Cypru mówi o wstrzymaniu wszelkich deportacji do Syrii – zauważa Weronika Rokicka. Władze Cypru przekonywały Amnesty International, że wszyscy Syryjczycy otrzymują jakąś formę ochrony międzynarodowej.
– Przetrzymywanie Syryjczyków w ośrodkach detencyjnych to znak, że inni Syryjczycy nie są mile widziani na Cyprze – konkluduje Weronika Rokicka.
Tło przeprowadzonych badań:
Przypadki indywidualne: kobiety odłączone od swoich dzieci
Na początki marca badacze Amnesty International spotkali dwie kobiety, które odłączono od dzieci w momencie zatrzymania. Jedna z nich miała 28 lat, a jej synek 19 miesięcy, wciąż karmiła piersią. Została aresztowana po tym, jak złożyła wniosek o pobyt stały – jest żoną obywatela Rumunii i zawsze miała uregulowany status. Nie wiedziała, dlaczego ją aresztowano. Jej synka zabrali pracownicy pomocy społecznej i pozwalano jej widywać się z nim na karmienie 3 razy dziennie na 20 min.
Druga kobieta, obywatelka Sri Lanki, została umieszczona w ośrodku detencyjnym w Menogii po aresztowaniu jej męża, także obywatela Rumunii. Zarzucano im, że zawarli fikcyjne małżeństwo, mimo że test DNA potwierdził, że mężczyzna jest ojcem jej dziecka. Podczas przetrzymywania w ośrodku mogła widywać się z 3-letnim synkiem na pół godziny dwa razy w tygodniu.
Obie kobiety zostały wypuszczone z ośrodka. Pierwsza spędziła w nim 4 dni, druga 4 tygodnie.
Dalsze informacje:
Przeprowadzone przez Amnesty International badania są kontynuacją badań z 2011-12 roku, kiedy opublikowano raport Kara bez winy. Detencja migrantów i osób starających się o status uchodźcy na Cyprze (Punishment without Crime. Detention of Migrants and asylym-seekers in Cyprus). Publikacja badań następuje kilka dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej, gdzie będzie podejmowana decyzja m.in. przyszłość unijnej polityki azylu i migracji, oraz w momencie, gdy rozpoczyna się kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego. W dniach 20-24 marca w Brukseli oraz w krajach UE, w tym również w Polsce, sekcje Amnesty International organizują akcje na rzecz praw uchodźców i migrantów. Więcej o kampanii skierowanej do kandydatów do PE >>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

1579