Członkowie ONZ głosowali za Traktatem o Handlu Bronią ? 31.10.2008 – Amnesty International

Członkowie ONZ głosowali za Traktatem o Handlu Bronią ? 31.10.2008

Traktat poparło 145 państw, kolejne dwa podpisały się pod nim później. Wynik ten, w porównaniu do 139 państw początkowo głosujących za rozpoczęciem projektu ONZ w październiku 2006, oznacza, że coraz większa część świata zgadza się na ten Traktat i go akceptuje. 116 członków głosujących na -tak- było również współinicjatorami tej rezolucji. Zdecydowanie najsilniejsze poparcie dla Traktatu wyrażały państwa z Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej oraz Europy, które domagały się znacznego zaostrzenia kontroli handlu bronią zarówno w krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi, jak i głównych eksporterów. Przeciwko Traktatowi zagłosowały jedynie Stany Zjednoczone i Zimbabwe ignorując tym samym rosnącą aprobatę ze strony świata dla ATT.     
Ponad 1000 osób każdego dnia staje się bezpośrednimi ofiarami użycia broni palnej a kolejnych kilka tysięcy umiera w wyniku konfliktów zbrojnych. Ludzie tracą dach nad głową, są wypędzani z ich własnej ziemi, torturowani, brutalnie atakowani i okaleczani. Od października 2006 roku, kiedy ONZ rozpoczynało projekt ATT, bezpośrednio od broni palnej zginęło ok. 695 tysięcy osób. Liczba ta najlepiej prezentuje rozmiary problemu i natychmiastową potrzebę ukończenia prac nad Traktatem. Dalsza zwłoka jest jednoznaczna z kolejnymi ofiarami. 
 -Dzisiejsze głosowanie było milowym krokiem dla świata przybliżającym nas do Traktatu o Handlu Bronią, którego fundamentem ma być poszanowanie praw człowieka. Jedynie taki traktat może faktycznie powstrzymać rozlew krwi-, mówi Brian Wood z Amnesty International. -Ta decyzja oznacza, że postanowienia Karty ONZ i pozostałe obowiązki państwowe muszą być zasadniczym punktem odniesienia dla Traktatu. Postawa, którą przyjęły rządy USA i Zimbabwe, jest haniebna. Celem ATT  jest ocalenie tysięcy istnień i ich środków utrzymania, a głosowanie przeciwko takiemu rozwiązaniu wynika z braku zasad moralnych-, dodaje Wood.
Anna Macdonald z Oxfam International skomentowała: -Obecnie większość rządów popiera Traktat o Handlu Bronią i muszą one teraz działać w trybie pilnym. Decyzja podjęta dzisiaj pomoże nam zatrzymać potężną machinę nieodpowiedzialnego handlu bronią; bronią, która od dziesięcioleci zalewa strefy konfliktów na świecie przynosząc śmierć, okaleczenie i biedę, dokładnie tak dzieje się teraz w Demokratycznej Republice Kongo (DRC). Jednak świat potrzebuje teraz skoków naprzód, nie tylko kroków, bo każdy stracony dzień to setki straconych ludzi.- 
Mark Marge z International Action Network on Small Arms: -To głosowanie jest zwycięstwem milionów działaczy na całym świecie. Jednak w obecnej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na odpoczynek. Wszyscy przeciwnicy nadużywania broni będą nieprzerwanie naciskać na rządy swoich krajów, aby  został jak najszybciej wprowadzony traktat –  niepodważalny i prawnie wiążący.-

Zarys procesu tworzenia ATT
W 2006 roku rezolucja -Towards an Arms Trade Treaty- (-W stronę Traktatu o Handlu Bronią-) autorstwa Argentyny, Australii, Kostaryki, Finlandii, Japonii, Kenii i Zjednoczonego Królestwa została przedłożona do głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Wtedy 153 kraje poparły rezolucję głosując na tak, 24 wstrzymały się od głosu a jedynie USA zagłosowało przeciwko przyjęciu rezolucji.
Zgoda, którą kraje ochoczo wyraziły na ATT w grudniu 2006 roku, rozpoczęła skomplikowany proces badania wykonalności i zakresu, i stworzenia wstępnej wersji parametrów projektu ATT w 2007 roku. W kolejnym etapie państwa członkowskie zgłaszały swoje wnioski i propozycje (ponad 100 przedłożonych opinii – niespotykane do tej pory), a w 2008 roku projekt był analizowany przez Grupę Rządowych Ekspertów ONZ. Ostatnia grupa złożyła raport do ONZ w sierpniu 2008 roku, w którym wskazanych zostało kilka poglądów zgodnych i kilka odmiennych.
Kampania Broń kontrolowana została zapoczątkowana przez Amnesty International, International Action Network on Small Arms i Oxfam International. Więcej informacji na temat tej kampanii jak również na temat ATT znajdziesz na stronie www.controlarms.org Tłumaczyła Ola Tarnowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy zbrodnie w Mjanmie

3354