Członkowie Partii Postępu Gwinei Równikowej – Amnesty International

Członkowie Partii Postępu Gwinei Równikowej

W czerwcu 2008 sześciu byłych członków Partii Postępu Gwinei Równikowej (Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) – opozycyjnej partii politycznej, zdelegalizowanej w roku 1997, zostało skazanych za posiadanie broni. Otrzymali wyroki od jednego do sześciu lat więzienia po nieuczciwym procesie i po tym jak byli torturowani w areszcie.
Gerardo Angüe Mangue, Bonifacio Nguema Ndong, Cruz Obiang Ebele, Juan Ecomo Ndong, Emiliano Esono Michá oraz Gumersindo Ramírez Faustino zostali aresztowani bez nakazu w Malabo, w pomiędzy 12 marca a 30 kwietnia 2008.
Wszystkich sześciu mężczyzn było sądzonych przez Sąd Apelacyjny w Malabo w dniach 17 – 19 czerwca 2008, kilku z nich było przetrzymywanych przez kilka tygodni w siedzibie głównej policji w Malabo zanim trafili do więzienia Black Beach, gdzie dołączyli do Gerardo Angüe Mangue, który został aresztowany wcześniej.
W areszcie śledczym byli torturowani i okrutnie traktowani: bicie, elektrowstrząsy. Pod przymusem musieli podpisać oświadczenie o winie zanim zostali osądzeni. Trzydniowy proces zakończył się 19 czerwca a 7 lipca był wyrok skazujący ich za nielegalne posiadanie broni i amunicji.
Proces był niesprawiedliwy i łamał wszystkie międzynarodowe standardy procesowe. Bonifacio Nguema Ndong został skazany na rok więzienia. Został zwolniony w marcu 2009 po odbyciu wyroku. Reszta skazanych dostała do sześciu lat więzienia. Brak było dowodów w sądzie uzasadniających wyrok. Nie znaleziono żadnej broni w domach oskarżonych. Sąd odrzucił zarzuty mężczyzn o użyciu wobec nich siły w celu wymuszenia zeznań.
Amnesty International traktuje ich jako więźniów sumienia, gdyż byli zostali aresztowani jako byli członkowie PPGE.
Sześciu mężczyzn jest nadal przetrzymywanych w więzieniu Black Beach, na warunkach, które mogą stanowić okrutne, niehumanitarne lub poniżające traktowanie, bez oficjlanego do prawników i swoich rodzin (aczkolwiek Amnesty International otrzymuje informacje, że około maja tego roku strażnicy w tym więzieniu zmienili się na bardziej współczujących lub chociaż mniej nieuprzejmych i czasami pozwalają rodzinom na nieoficjalne, kilkuminutowe widzenia).
Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Tortur odwiedził Gwineę Równikową w dniach 8 – 17 listopada 2008 i mógł zobaczyć się z mężczyznami w więzieniu. Był on zaniepokojony w związku z przetrzymywaniem ich w zasadzie bez kontaktu ze światem zewnętrznym, nieludzkim traktowaniem.
Żywność dostarczana przez władze więzienia jest niewystarczająca i, chociaż więzienie jest regularnie odwiedzane przez lekarza, władze nie zapewniają żadnych potrzebnych leków. W szczególności trudna jest sytuacja Gerardo Angüe, którego oko nie jest leczone.

Amnesty International jest w kontakcie z żoną Gerardo Angüe. Ucieszyła się, kiedy dostała informację, że sprawa jej męża i jego wspólpracowników będzie włączona do Maratonu Pisania Listów 2009.

Prosimy o wysyłanie apeli do prezydenta Gwinei Równikowej, w których:

  • wyrazicie swoje obawy dotyczące Gerardo Angüe Mangue; Bonifacio Nguema Ndonga; Cruza Obianga Ebele; Juana Ecomo Ndonga; Emiliano Esono Michá oraz Gumersindo Ramíreza Faustino związane z tym, że nie pozwolono im na wizyty rodzin ani prawników, oraz z tym, że są w zasadzie przetrzymywani bez kontaktu ze światem zewnętrznym, z naruszeniem międzynarodowych standardów praw człowieka związanych z traktowaniem więźniów;
  • wewzwiecie do ich natychmiastowego i bezwarunkowego wypuszczenia;
  • potępisz ich oskarżenie i skazanie, wspominając, że Amnesty International uważa ich za więźniów sumienia, którzy zostali skazani wyłącznie za pokojowe wyrażanie swoich opinii;
  • napiszecie, że tych sześciu mężczyzn było poddawanych torturom oraz okrutnemu, niehumanitarnemu lub poniżającemu traktowaniu, polegającemu na biciu w policyjnym areszcie, oraz że pomimo odniesionych obrażeń nie otrzymali pomocy medycznej;
  • będziecie domagać się zapewnienia opieki medycznej dla więźniów, w szczególności dla Gerardo Angüe, który cierpi z wowodu choroby oka.

General Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
Presidente de la República
Gabinete del Presidente
de la República Malabo
República de Guinea Ecuatorial
+240 09 3313/3334

Zwrot grzechnościowy: Wasza Ekscelencjo/Your Excellency
Sugerowane języki: hiszpański, francuski

Kopię listu możesz przesłać do:
Prokurator Generalny/Attorney General
Sr Don José Oló Obono
Fiscal General de la República
Físcalia General de la República
Malabo
República de Guinea Ecuatorial
Fax +240 09 1338
Zwrot grzecznościowy: Dear Attorney General/Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

Najbliższa Ambasada, za poośrednictwem której można przekazać list:
Ambasada Republiki Gwinei Równikowej
Rohlfsstraße 17-19, 14195 Berlin
tel. (0-0 49 30) 88 66 38 77
fax: (0-0 49 30) 88 66 38 79
www.botschaft-aequatorialguinea.de

Napisz list solidarności z pięcioma więźniami!

Sugerowana treść: (Pensando en usted/es – Myślimy o Tobie – w l.pojedynczej/mnogiej) y le/s enviamos nuestros cordiales saludos a usted/es y su/s familia/s. Le estamos escribiendo al Presidente Obiang pidiendo su libertad inmediata e incondicional

  • Myślimy o Tobie i przesyłamy najlepsze życzenia dla Ciebie i Twojej rodziny
  • Piszemy listy do prezydenta w Twojej sprawie i liczymy na Twoje szybkie uwolnienie.

UWAGA: Należy włożyć list/y do koperty zaadresowanej na ręce [imię i nazwisko więźnia/więźniów] oraz włożyć ją do innej koperty, zaadresowanej następująco:
Sr Don Fabian Nsue Nguema
Apartado de Correos 587
Malabo
Gwinea Równikowa (Equatorial Guinea)

Jest to adres prawnika przetrzymywanych.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2904