Czad musi zaaresztować prezydenta Omara al-Bashira – Amnesty International

Czad musi zaaresztować prezydenta Omara al-Bashira

-Czad nie powinien chronić prezydenta al-Bashira przed wymiarem sprawiedliwości międzynarodowej,- powiedział Christopher Hall, radca prawny z Amnesty International. -Jego wizyta w Czadzie jest okazją do wykorzystania nakazu aresztowania i wysłania sygnału, że sprawiedliwość zwyciężyła.-
Nakaz aresztowania prezydenta Omara al-Bashira został wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Jeśli Czad nie dostosuje się do nakazu, złamie tym samym swoje zobowiązania wynikające ze Statutu Rzymskiego, który ratyfikował w listopadzie 2006.
Prezydent al-Bashir przybył do Czadu na spotkanie liderów i głów państw w ramach Społeczności Państw Sahel-Saharan (CEN-SAD), które rozpocznie się w czwartek 22 lipca 2010. Amnesty International wzywa wszystkich członków międzynarodwej społeczności do zapewnienia pełnej odpowiedzialności za zbrodnie wobec prawa międzynarodwego popełnione w Sudanie.
/Koniec

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

2643