Czad: Nagląca potrzeba zapewnienia ochrony mieszkańcom wschodniego Czadu – Amnesty International

Czad: Nagląca potrzeba zapewnienia ochrony mieszkańcom wschodniego Czadu

AI Index: AFR 20/003/2007
Podczas swojej ostatniej misji do Czadu, która miała miejsce w listopadzie Amnesty International była świadkiem eskalacji zamierzonych i celowych ataków przeciwko ludności cywilnej organizowanych przez milicję Janjawid przybywającą z Sudanu jak i przez lokalne urgupowania arabskie i niearabskie. Informacje te organizacja umieściła w raporcie -Czad: Czy jesteśmy obywatelami tego kraju– (AI Index AFR 20/001/2006). 11 października 2006 r., czternastoletnia dziewczynka była świadkiem zbiorowego zabójstwa 19 mężczyzn dokonanego przez oficerów milicji Janjawid niedaleko wioski Wiririké w regionie Darsila:

-Było około południa. Wracałam do miasteczka, gdy trzech mężczyzn na koniach zaczęło mnie gonić. Złapali mnie, uderzyli i sznurem związali mi ręce, zawiązali sznur wokół szyi i kazali biec za nimi. Złapali także mojego wujka. Później prowadzili nas w kierunku wioski Wadai i zaprowadzili na pole tuż za wioską. Było tam 19 mężczyzn ze związanymi na plecach rękoma. Oprócz nich było ok. 50 lub uzbrojonych mężczyzn. (…) Jeden z nich, ubrany w zielony mundur zastrzelił 19 mężczyzn, jednego po drugim. Jedna kula nie zadziałała więc użył kija i zmiażdżył głowę drugiego mężczyzny. Wszyscy zostali zabici…-

Amnesty International zastanawia się, ile jeszcze zeznań potrzeba, aby przekonać władze Czadu i ONZ do podjęcia szybkich i zdecydowanych kroków w celu otoczenia ludności cywilnej ochroną.

Od chwili uchwalenia Rezolucji 1706 przez Radę Bezpieczeństwa ONZ 31 sierpnia 2006 r., która przewidywała rozmieszczenie wojsk w kluczowych miejscach Czadu, postęp był bardzo wolny. Rząd Czadu był niechętny lub nie był w stanie zapewnić ochrony ludności przed atakami. Z drugiej strony, w styczniu 2007 r., ONZ wysłała do Czadu drugą misję mającą oszacować niezbędną pomoc techniczną oraz zgromadzić informacje na temat sytuacji w regionie przed wydaniem pozwolenia na rozmieszczenie oddziałów ONZ. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w wyniku pierwszej misji mającej na celu ocenić konieczną pomoc techniczną, w listopadzie 2006 r., obecność oddziałów ONZ powinna charakteryzować się -silną kontrolą i ochroną-, łącznie z zapewnieniem ochrony sił zbrojnych.

Uzyskane informacje każdej następnej misji do Czadu nie powinny opóźniać działań Rady Bezpieczeństwa ONZ, a raczej wzmocnić skuteczność jej działań. Obecnie jesteśmy świadkami narastającego kryzysu humanitarnrgo i kryzysu praw człowieka we wschodnim Czadzie i regionie Darfur w Sudanie. W obliczu takich tragicznych wydarzeń, biorąc pod uwagę krytyczną sytuację Czadu, Amnesty International nawołuje:

–    Władze Czadu i Sudanu oraz wszystkie uzbrojone grupy działające na terytoriach tych państw o respektowanie swoich zobowiązań wobec międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego, a zwłaszcza tych, dotyczących ochrony ludności cywilnej;

–    Radę Bezpieczeństwa ONZ o wyrażenie natychmiastowej zgody na rozmieszczenie w tym regionie wojsk międzynarodowych upoważnionych do skutecznej ochrony cywilów. Liczebność wojsk ONZ powinna być na tyle duża, a wojska te powinny mieć takie środki, by mogły w pełni nadzorować ten region;

–    Kraje członkowskie ONZ o wsparcie jakiegokolwiek wezwania Sekretarza Generalnego o wysłanie wojsk i innego personelu do obszaru objętego nadzorem ONZ.

Tłumaczenie: Aleksandra Ludwig

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3993