Czad: Nasilenie konfliktu może prowokować zbrodnie wojenne i zagrażać rozmieszczeniu unijnych sił pokojowych – Amnesty International

Czad: Nasilenie konfliktu może prowokować zbrodnie wojenne i zagrażać rozmieszczeniu unijnych sił pokojowych

-Eskalacja konfliktu zagraża życiu i bezpieczeństwu cywilów w N-Djamenie i we wschodnim Czadzie- – stwierdziła Tawanda Hondora, zastępca Dyrektora Programu AI  ds. Afryki. -Władze oraz grupy zbrojne muszą powstrzymać się od jakichkolwiek akcji mogących narażać ludność cywilną.-

Amnesty International ostrzegła obie strony konfliktu, iż celowe i powszechne ataki na cywilów są uznawane w świetle prawa międzynarodowego za zbrodnie wojenne.

Eskalacja konfliktu pomiędzy rządem Czadu w grupami zbrojnymi nastąpiła w chwili gdy rozpoczęto rozmieszczanie sił Unii Europejskiej EUFOR we wschodniej części kraju w celu ochrony cywilów.

-Impas ten może poważnie zaburzyć rozmieszczenie sił EUFOR, co z kolei doprowadzi do pozostawienia ludności cywilnej bez opieki. Obecne nasilenie się konfliktu zagraża optymalnemu rozmieszczeniu sił pokojowych i stwarza ryzyko dla życia cywilów- – skomentowała Hondora.

Dalsza eskalacja konfliktu może mieć tragiczne konsekwencje dla nękanej wojną populacji wschodniego Czadu. Międzynarodowe organizacje humanitarne ewakuowały swoich pracowników z obozów dla uchodźców ze względu na grożące im niebezpieczeństwo. Z podobnych powodów wycofała się także żandarmeria, która do tej pory zapewniała przynajmniej minimum bezpieczeństwa w obozach.

Amnesty International wezwała do zaprzestania wszelkich ataków na przedstawicieli organizacji humanitarnych, przebywających na terytorium Czadu.

-Ludność cywilna Czadu potrzebuje natychmiastowej ochrony i dostępu do  podstawowych udogodnień- – poinformowała Hondora. -Organizacje humanitarne powinny mieć zapewnione swobodne działanie w całym kraju, bez obaw o bezpieczeństwo swoich pracowników.-

-Eskalacja przemocy i impas w dalszym rozmieszczaniu sił pokojowych UE na terytorium Czadu będą miały fatalne konsekwencje dla mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy wystarczająco długo czekali na zapewnienie ochrony.-

Tłum.: Dagmara Łata

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3669