Czarny Piątek i gorączka zakupów nie mogą odbywać się kosztem zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Amazonu – Amnesty International

Czarny Piątek i gorączka zakupów nie mogą odbywać się kosztem zdrowia i bezpieczeństwa pracowników Amazonu

Pracownicy Amazonu od początku pandemii COVID-19 bardzo ryzykują bezpieczeństwem i zdrowiem, a możliwość zabrania przez nich głosu czy prowadzenia zbiorowych negocjacji jest zagrożona w wyniku nacisku ze strony giganta sprzedaży detalicznej online – powiedziała dzisiaj Amnesty International.

W Czarny Piątek, jeden z najbardziej pracowitych dni dla Amazonu, Amnesty International opublikowała nowy raport pt. “Amazonie, pozwól pracownikom się zrzeszać”, który dokumentuje, w jaki sposób firma traktuje swoich pracowników we Francji, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Badacze odkryli, że Amazon utrudniał próby zrzeszania się i zbiorowych negocjacji pracowników stosując m.in. inwigilację w Stanach Zjednoczonych, groźby działań prawnych w Wielkiej Brytanii oraz wykazując brak zaangażowania w kluczowe kwestie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w Polsce i Francji.

“Przez cały okres trwania pandemii, pracownicy Amazonu ryzykują swoim zdrowiem i życiem, by zapewniać dostawę podstawowych towarów aż pod drzwi naszych domów, pomagając w ten sposób Amazonowi osiągać rekordowe zyski. Tym bardziej alarmujące jest tratowanie przez Amazon prób zrzeszania się pracowników z tak dużą wrogością – jako jedna z najbardziej liczących się firm świata, Amazon powinien podejmować mądrzejsze decyzje.”

– powiedziała Barbora Černušáková, badaczka Amnesty International ds. praw ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

“Wobec faktu, że Amazon zbliża się do najbardziej pracowitego czasu w roku, jakim jest okres od Czarnego Piątku do świąt Bożego Narodzenia, wzywamy firmę do respektowania praw człowieka, praw swoich pracowników i przestrzegania międzynarodowych standardów pracy, które jasno określają, że pracownicy mają prawo do zrzeszania się. Amazon musi wstrzymać działania naruszające prawa pracowników do prywatności i zaprzestać traktowania działalności związkowej jako zagrożenia.”

Przywrócono cele wydajności

W marcu 2020 roku Amazon zawiesił swoje najbardziej rygorystyczne cele wydajności przewidziane dla pracowników, wobec ryzyka, że będą niezgodne z wymogami związanymi ze środkami wymaganymi dla zapobiegania zarażeniom COVID-19.

Jednak przed końcem roku i okresem świątecznym, w październiku, Amazon ogłosił pracownikom w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach, że cele wydajności zostaną przywrócone.

Pracownicy w Wielkiej Brytanii informowali o otrzymywaniu wiadomości tekstowych o treści: “Rozpoczynając od 21 października, wznowimy mierzenie i dostarczanie informacji zwrotnych na temat wydajności, aby upewnić się, że jesteśmy gotowi na świadczenie usług naszym klientom w nadchodzących tygodniach.”

Związki są zagrożone i dyscyplinowane

Międzynarodowe standardy i prawa człowieka jasno stanowią, że pracownicy mają prawo do tworzenia i dołączania do związków zawodowych, funkcjonowania w bezpiecznych warunkach pracy i poszanowania ich prywatności.  

Mimo zapewnień Amazonu, że szanuje prawo pracowników do tworzenia i dołączania do związków zawodowych, firma nieustannie uniemożliwia funkcjonowanie takich zrzeszeń. Amazon nie tylko zidentyfikował w swoich rocznych raportach z 2018 i 2019 roku istnienie związków jako czynnik ryzyka, ale również zalecił menadżerom w filmie szkoleniowym z 2018 roku poszukiwanie “znaków ostrzegawczych” działalności związkowej.

W marcu i kwietniu, w Stanach Zjednoczonych oburzenie wywołało zwolnienie przez Amazon pracowników, którzy wypowiadali się na temat warunków BHP w trakcie pandemii.

W Wielkiej Brytanii, członkowie związku zawodowego GMB Union byli wielokrotnie zastraszani oskarżeniami o “wtargnięcie”, kiedy próbowali dostać się do budynków Amazonu, aby zrekrutować nowych członków. Noty prawne wysyłane do członków związku w 2018 i 2019 roku wskazują również na to, że Amazon kontroluje profile związkowców w mediach społecznościowych, ponieważ jako dowody na “planowane” demonstracje dołączane są zrzuty ekranu.

W Polsce Ogólnopolski Związek Zawodowy “Inicjatywa Pracownicza” informował o działaniach dyscyplinarnych przeciwko ich członkom, w tym o kobiecie, która została upomniana za rekrutację pracowników do związku w czasie godzin pracy.  

Inwigilacja

Innym powodem do obaw jest inwigilacja pracowników Amazonu. We wrześniu Vice News zgłosiło, że Amazon opublikował ogłoszenia o pracę dla analityków wywiadowczych, aby śledzić ryzyka związane z “groźbami organizowania się pracowników przeciwko firmie”. Amazon od tego czasu usunął ogłoszenia i oświadczył, że ich publikacja była błędem.

W tym samym miesiącu, Vice News opublikowało szczegóły wewnętrznych dokumentów Amazonu, świadczące o tym, że firma w sposób tajny monitorowała i analizowała prywatne facebookowe grupy kierowców Amazon Flex, m.in. w celu śledzenia planów akcji strajkowych lub protestów.

21 września 2020 roku Amnesty International napisała do Amazonu z prośbą o stanowisko w sprawie zarzutów niewłaściwego nadzorowania i zbierania informacji na temat pracowników. W swoim stanowisku z 12 października 2020 roku, Amazon nie odpowiedział na konkretne pytania dotyczące tych praktyk. Firma zaznaczyła jednak, że Amazon przywiązuje “ogromną wagę do codziennych rozmów z każdym związkowcem. Bezpośredni kontakt z naszymi pracownikami jest istotną częścią naszej kultury pracy.” 

Na podstawie wewnętrznych dokumentów, które wyciekły w październiku 2020 roku, można przyjąć, że Amazon używa w USA technologii do kontrolowania swoich pracowników, w tym poprzez tajne śledzenie kont w mediach społecznościowych w poszukiwaniu oznak planowania protestów lub strajków.  

W październiku Recode powiadomiło, że ujawniona notatka wewnętrzna zawierała plany zainwestowania przez Amazon setek tysięcy dolarów w monitorowanie “zagrożeń” związkowych za pomocą nowego systemu technologicznego o nazwie “geoSPatial Operating Console”. 

“Tego rodzaju złowrogie zachowanie w stylu “Wielkiego Brata” jest zupełnie nieakceptowalne i narusza wolność wypowiedzi pracowników oraz ich prawo do organizowania się.” – stwierdziła Barbora Černušáková.  

Brak współpracy ze związkami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa podczas pandemii

Wobec faktu, że wirusem COVID-19 w dalszym ciągu zarażają się setki tysięcy ludzi każdego dnia, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Amazonu pozostaje sprawą kluczową. 

Polska “Inicjatywa Pracownicza” poinformowała Amnesty International, że w marcu 2020 roku Amazon odmówił im rozmów na temat kwestii zdrowia i bezpieczeństwa. We Francji, związek zawodowy “Solidaires” skutecznie wszczął działanie prawne, która wymusiła tymczasowe wstrzymanie działalności i wprowadzenie bardziej rygorystycznych środków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Związki podniosły również kwestię dodatkowego wynagrodzenia związanego z niebezpiecznymi warunkami pracy. Chociaż początkowo takie dodatki zostały zwiększone dla pracowników Amazonu w Europie i Ameryce Północnej, w większości krajów wycofano się z tego pod koniec maja 2020 roku mimo trwającej pandemii.

“Okres świąteczny nadchodzi pod koniec długiego i trudnego roku dla pracowników Amazonu, którzy walczą o swoje prawa pracy w środku pandemii.” – powiedziała Barbora Černušáková.  

“Amazon stoi w obliczu wzmożonej kontroli ze względu na sposób w jaki traktuje swoich pracowników. Wzywamy firmę do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania praw pracowników.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

91628