Czas zakończyć bezkarność milicji na Ukrainie – Amnesty International

Czas zakończyć bezkarność milicji na Ukrainie

Już 22.02 między 10:00 a 19:00 zapraszamy do PAŃSTWOMIASTO w Warszawie (Andersa 29) na Maraton Pisania Listów w obronie pokojowych demonstrantów na Ukrainie. Podczas naszej akcji każdy będzie mógł zaprotestować przeciwko przemocy milicji i łamaniu podstawowych praw człowieka na Ukrainie. Zachęcamy do napisania listu, który będzie sprzeciwem wobec arogancji ukraińskich władz, i podpisania petycji do Prezydenta Janukowycza.
W pokojowych protestach w Kijowie oraz innych miastach Ukrainy przez 2 miesiące brały udział setki tysięcy osób. W ich trakcie dochodziło do brutalnych prób rozproszenia protestujących osób przez milicję. Przez ten czas podziwialiśmy upór, determinację i przywiązanie demonstrantów do pokojowych wysiłków na rzecz dialogu władz z obywatelami.
16 stycznia ukraiński parlament przyjął z pogwałceniem wszelkich standardów drakońskie prawa ograniczające wolność słowa, zgromadzeń i stowarzyszania się. Przepisy te weszły w życie o północy 22 stycznia. Jednocześnie milicja zyskała zgodę na użycie nieproporcjonalnych środków przymusu bezpośredniego – w tym używania armatek wodnych podczas mrozów i ostrej amunicji. Od uchwalenia tych praw między demonstrantami a oddziałami milicji stale rosło napięcie, które doprowadziło do eskalacji przemocy.
Kolejna jej fala nastąpiła 18.02 po zablokowaniu w Parlamencie propozycji zmiany ukraińskiej ustawy zasadniczej. Oddziały Berkutu przystąpiły do likwidacji EuroMajdanu i próbowały siłą zmusić demonstrantów do opuszczenia Placu Niepodległości. Na skutek działań milicji śmierć poniosło co najmniej 25 osób, w tym co najmniej 3 na skutek ran postrzałowych. Ofiary śmiertelne były zarówno wśród demonstrantów, jak i funkcjonariuszy. Chociaż w konfrontacji biorą udział obie strony, nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność za sytuację ponoszą ukraińskie władze, które swoimi decyzjami zaogniły sytuację i przyzwoliły na bezkarne użycie przemocy przez milicję. Na działaniach milicji leży też obowiązek rozróżniania między pokojowymi i uzbrojonymi demonstrantami.
Dodatkowo zaniepokojenie Amnesty International rodzi obserwowana przez nas od dłuższego czasu bezkarność funkcjonariuszy ukraińskich służb, która w sytuacji obecnego konfliktu doprowadza do bestialskich zachowań także po aresztowaniach. Domagamy się natychmiastowego, skutecznego i niezawisłego dochodzenia w sprawie nieproporcjonalnego użycia siły, pobić, tortur i śmierci demonstrantów.
Zachęcamy wszystkich do napisania listu, który będzie aktem solidarności i sprzeciwu. Wydarzenie na FB: Solidarni z Ukrainą – Maraton Pisania Listów>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1606