Czerwona kartka dla polskiego rządu – Amnesty International

Czerwona kartka dla polskiego rządu

Za bierność i brak decyzji w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej polskiemu rządowi należy się czerwona kartka. Polska już dawno powinna podpisać i rozpocząć proces ratyfikacyjny Konwencji Rady Europy.

– Kolejna deklaracja Premiera, tym razem w wywiadzie dla “Polityki”, dotycząca chęci ratyfikacji Konwencji Rady Europy wzbudza mieszane odczucia – podkreśla Maciej Fagasiński koordynator kampanii w Amnesty International. – Premier już kilkakrotnie podkreślał, że Konwencja zostanie ratyfikowana. Czas aby deklaracje wdrożyć w życie. Amnesty International już od ponad roku apeluje do polskich władz o podpisanie Konwencji i tym samych wyrażeniu politycznej chęci jej ratyfikacji. Martwi nas bierność w tej kwestii – dodaje Fagasiński.

Niepokój Amnesty International wzbudza jednocześnie stwierdzenie Premiera w wywiadzie udzielonego “Polityce”, że “ratyfikację można opatrzyć polskim komentarzem, aby nie było nadinterpretacji w stosowaniu tej konwencji”.

– Nie do końca wiadomo co Pan Premier miał na myśli. Jeżeli chodzi o zgłoszenie przez Polskę jakiekolwiek zastrzeżeń do Konwencji Rady Europy, to Amnesty International jest temu zdecydowanie przeciwna. Zastrzeżenia wpłyną negatywnie na realizację praw gwarantowanych przez Konwencję – ocenia Fagasiński.

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wprowadza instrumenty, które przyczynią się do lepszej ochrony ofiar przemocy, a także zwiększą wykrywalność i karanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Kluczową kwestią jest zapis o ściganiu z urzędu sprawców przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, w tym gwałtu. – Zmiany, które wprowadza Konwencja są potrzebne. Część zapisów Konwencji już w polskim prawie istnieje, zatem ilość wymaganych prac nie jest aż tak duża. Trzeba jednak ten proces rozpocząć. Czas na działania – uważa Fagasiński.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

2057