Czy Polska weźmie odpowiedzialność za uchodźców? – Amnesty International

Czy Polska weźmie odpowiedzialność za uchodźców?

Amnesty International apeluje do polskiego rządu o podjęcie aktywnych działań, wspierających program dobrowolnego przesiedlania uchodźców.

Dobrowolne przesiedlanie (ang. resettlement), obok repatriacji oraz integracji, ma na celu zapewnienie trwałej poprawy sytuacji uchodźców, którzy znajdują się w kraju trzecim, ale nie mogą otrzymać odpowiedniej ochrony ze strony tego państwa. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców szacuje, że ponad 170 tys. uchodźców kwalifikuje się do uczestnictwa w programie dobrowolnych przesiedleń, jednak w 2012 roku tylko 80 tys. z nich będzie przesiedlona do bezpiecznego kraju trzeciego.

– Dzięki takiemu programowi setki osób, które obecnie żyją w zawieszeniu, bowiem nie mogą powrócić do swojego kraju pochodzenia ani odpowiednio funkcjonować w miejscu, w którym przebywają, będą mogły rozpocząć nowe, bezpieczne życie – podkreśla Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska.

W zeszłym tygodniu Parlament Europejski przegłosował zmiany, które ułatwią stworzenie wspólnego europejskiego programu dobrowolnych przesiedleń uchodźców.

– Kraje Unii Europejskiej muszą w większym stopniu wziąć odpowiedzialność za uchodźców i zwiększyć liczbę osób przyjmowanych w ramach programu dobrowolnych przesiedleń – podkreśla Nadaždin. – Obecnie kraje Unii Europejskiej przyjmują tylko ok. 4 tys. osób rocznie, co stanowi mniej niż 5% całej liczby osób przesiedlanych do innych krajów, m.in. do Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Australii – dodaje Nadaždin.

W 2012 roku program dobrowolnych przesiedleń uchodźców jest lub będzie realizowany w 13 krajach Unii Europejskiej, tj. w: Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech.

– W gronie tych krajów nadal brakuje Polski. Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie podstawy prawne, w oparciu o które można stworzyć taki program w Polsce. Dlatego rząd powinien podjąć niezwłoczne działania prowadzące do wypracowania podstaw pod pilotażowy program dobrowolnych przesiedleń uchodźców do Polski – podkreśla Nadaždin.

Zobacz film Nicka Francisa i Marca Silvera i poznaj historię nastoletniego uchodźcy z Somalii, który czeka w obozie w Choucha w Tunezji na dobrowolne przesiedlenie:

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

2112