Czy przekażemy 1% podatku na cele społeczne? – Amnesty International

Czy przekażemy 1% podatku na cele społeczne?

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w rozliczeniach podatkowych za rok 2008 z mechanizmu 1% skorzystało ponad 7,3 mln osób, czyli 28% wszystkich uprawnionych do tego podatników. To ponad 40% więcej niż rok wcześniej. Podobne wyniki przynosi ostatnie badanie Stowarzyszenia Klon/Jawor z końca 2009 roku.
Kto deklaruje przekazywanie 1%- Jak wynika z badania, 1% podatku chętniej przekazują osoby lepiej wykształcone. Z możliwości tej skorzystało 42% osób z wykształceniem wyższym i 37% z wykształceniem średnim, w porównaniu do 20% respondentów z wykształceniem zawodowym i tylko 15% z wykształceniem podstawowym. Podobnie jak w roku 2008 przekazanie 1% podatku deklarowali najczęściej badani z miast powyżej 200 tys. mieszkańców (38%), najrzadziej natomiast mieszkańcy wsi (20%). Najchętniej przekazują podatek najzamożniejsi: odsetek deklarujących przekazanie 1% wśród osób o najwyższych dochodach w gospodarstwie na osobę (ponad 2000 zł) wzrósł dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2008 i wyniósł w tym roku 39%; rzadziej są to osoby z dochodem z przedziału 501 – 2000 zł (28%), a najrzadziej – osoby o dochodach do 500 zł (20%). Skłonność do przekazywania 1% jest wyraźnie związana z zaangażowaniem w działalność społeczną. Z możliwości tej częściej korzystają osoby, które są członkami jakiejś organizacji społecznej bądź grupy (43%), filantropi (czyli osoby przekazujące organizacjom dary rzeczowe lub pieniądze – 36%) oraz wolontariusze (osoby, które poświęcały nieodpłatnie czas na pracę na rzecz organizacji – 43%).
Źródła danych: Informacja na temat kwot 1% podatku należnego przekazanych organizacjom pożytku publicznego z zeznań za 2008 rok-, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2009/informacja_1proc._za_2008_r__+_zal._1.doc Portal ngo.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2830