Czy Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników przyjedzie do Polski? – Amnesty International

Czy Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników przyjedzie do Polski?

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników, Pana Diego García-Sayána, informacji o zwróceniu się w dniu 24 kwietnia 2017r. do rządu polskiego z prośbą o umożliwienie wizyty w Polsce, Amnesty International zwróciła się do Ministra Spraw Zagranicznych z pytaniem, kiedy i jakiej odpowiedzi należy się spodziewać ze strony polskiej.

Jednocześnie Amnesty przypomniała, że Polska znajduje się na liście państw, które wystosowały tzw. standing invitation wobec wszystkich specjalnych procedur tematycznych Rady Praw Człowieka, w tym Specjalnych Sprawozdawców. Wystosowanie tego rodzaju zaproszenia oznacza, że dane państwo zobowiązuje się w każdym przypadku akceptować prośbę o umożliwienie wizyty. Wizyta Specjalnego Sprawozdawcy pozwoliłaby na dokonanie oceny przeprowadzonych ostatnio oraz proponowanych reform wymiaru sprawiedliwości w świetle zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w ONZ, w szczególności w kontekście starań Polski o wybór na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa.

Urząd Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników został utworzony w 1994 r. Do jego zadań należy monitorowanie stanu ochrony niezależności sędziów i prawników. Sprawozdawca przyjmuje informacje z państw członkowskich ONZ na temat potencjalnych naruszeń w tej sferze, przeprowadza oficjalne wizyty w państwach ONZ i sporządza raporty. Wizytę może zainicjować sam Sprawozdawca (jak w przypadku Polski) lub rząd. W obu wypadkach rząd musi wyrazić zgodę na wizytę wystosowując oficjalne zaproszenie.  W czasie wizyty Sprawozdawca ocenia stopień niezależności sądownictwa, funkcjonowanie sytemu wymiaru sprawiedliwości, a następnie formułuje rekomendacje.  Raport z wizyty wraz z rekomendacjami jest przedstawiany Radzie Praw Człowieka ONZ.

Więcej informacji na stronie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

13394