Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Czy Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników przyjedzie do Polski?

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników, Pana Diego García-Sayána, informacji o zwróceniu się w dniu 24 kwietnia 2017r. do rządu polskiego z prośbą o umożliwienie wizyty w Polsce, Amnesty International zwróciła się do Ministra Spraw Zagranicznych z pytaniem, kiedy i jakiej odpowiedzi należy się spodziewać ze strony polskiej.

Jednocześnie Amnesty przypomniała, że Polska znajduje się na liście państw, które wystosowały tzw. standing invitation wobec wszystkich specjalnych procedur tematycznych Rady Praw Człowieka, w tym Specjalnych Sprawozdawców. Wystosowanie tego rodzaju zaproszenia oznacza, że dane państwo zobowiązuje się w każdym przypadku akceptować prośbę o umożliwienie wizyty. Wizyta Specjalnego Sprawozdawcy pozwoliłaby na dokonanie oceny przeprowadzonych ostatnio oraz proponowanych reform wymiaru sprawiedliwości w świetle zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w ONZ, w szczególności w kontekście starań Polski o wybór na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa.

Urząd Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prawników został utworzony w 1994 r. Do jego zadań należy monitorowanie stanu ochrony niezależności sędziów i prawników. Sprawozdawca przyjmuje informacje z państw członkowskich ONZ na temat potencjalnych naruszeń w tej sferze, przeprowadza oficjalne wizyty w państwach ONZ i sporządza raporty. Wizytę może zainicjować sam Sprawozdawca (jak w przypadku Polski) lub rząd. W obu wypadkach rząd musi wyrazić zgodę na wizytę wystosowując oficjalne zaproszenie.  W czasie wizyty Sprawozdawca ocenia stopień niezależności sądownictwa, funkcjonowanie sytemu wymiaru sprawiedliwości, a następnie formułuje rekomendacje.  Raport z wizyty wraz z rekomendacjami jest przedstawiany Radzie Praw Człowieka ONZ.

Więcej informacji na stronie.

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

W polskim rządzie nie ma zgody co do tego, jak działać w sprawie przemocy wobec kobiet

Powiązany temat

Reforma sądownictwa w Polsce – Polska nie uwzględniła żadnej z rekomendacji Komisji Europejskiej