Czy w Polsce były tajne więzienia CIA? – Amnesty International

Czy w Polsce były tajne więzienia CIA?

Kampania rozpoczęła się 4 kwietnia o godz. 12.00 demonstracją przed Kancelarią Premiera. Wśród jej uczestników był specjalny gość Amnesty-  Rhuhel Ahmed, były więzień Guantanamo. Przed Kancelarią pojawił się rząd kilkunastu osób w czarnych ubraniach i białych maskach symbolizujących zaginionych-ofiary systemu tajnych więzień CIA, powstałego ramach -wojny z terroryzmem-. W rękach trzymały duże żółte znaki zapytania. Przeczytali historie osób porywanych i torturowanych. Dwa dni wcześniej Rhuhel Ahmed przed stuosobową publicznością opowiadał o swoich doświadczeniach w drodze do Guantanamo i w samym obozie.
W ramach akcji działacze Amnesty z Polski i ze świata będą wysyłać do premiera listy i pocztówki (między innymi w kształcie lotniczej karty pokładowej fikcyjnej linii Air Torture) oraz petycje internetowe (Petycja online do premiera Donalda Tuska ). W zawartych na nich postulatach wzywamy do opublikowania raportu na temat zakresu i metodologii oraz wyników prowadzonego śledztwa oraz przekazania jasnego sygnału, że nikt nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności za złamanie tajemnicy państwowej przy współpracy z prokuraturą, a także zapewnienia, że winni ewentualnych naruszeń praw człowieka będą pociągnięci do odpowiedzialności.
-Amnesty International stoi na stanowisku, że w związku z powagą wysuwanych zarzutów o istnieniu tajnych wiezień CIA na terytorium naszego kraju, Polska musi sama przeprowadzić pełne, skrupulatne i niezawisłe śledztwo- – mówi Jacek Białas, koordynator ds. programowych w polskiej sekcji organizacji. AI z zadowoleniem przyjęła informację o wszczęciu śledztwa w tej sprawie w marcu 2008 roku. -Swoją kampanię rozpoczynamy w rok po rozpoczęciu tego dochodzenia, aby nie dopuścić, że zakończy się ono bez przedstawienia jakichkolwiek wyników- – dodaje Jacek Białas. Dotychczas jedynym jawnym efektem śledztwa jest potwierdzenie, że samoloty CIA faktycznie lądowały w Polsce.
Kampania Amnesty International dotycząca Polski jest częścią szerszych działań Amnesty International na rzecz wyjaśnienia przez kraje europejskie ich roli w systemie nielegalnego zatrzymywania i transferów osób, który był częścią -wojny z terroryzmem-. Jej rozpoczęcie zbiegło się ze szczytem UE-USA (5 kwietnia), podczas którego omawiano europejski wkład w zamknięcie więzienia Guantanamo. Amnesty International wzywa kraje europejskie, aby wzięły przykład z Irlandii i przyjęły pewną liczbę zwalnianych więźniów Guantanamo, którzy nie mogą wrócić do swoich krajów ze względów bezpieczeństwa. Raport -Europe: State of denial: Europe-s role in rendition and secret detention- z czerwca 2008 roku Informacja o Rhuhalu Ahmedzie Petycja online do premiera Donalda Tuska Wzór pocztówki do premiera Tuska/ulotki kampanii (plik poniżej):

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3156