Czy we wrześniu Polska podpisze Konwencję o przemocy wobec kobiet? – Amnesty International

Czy we wrześniu Polska podpisze Konwencję o przemocy wobec kobiet?

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to nadal zjawiska powszechne, dlatego Polska powinna jak najszybciej podpisać Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Według danych policji tylko w 2011 roku odnotowano ponad 110 tys. przypadków przemocy domowej.

– Dzisiejsza wypowiedź Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania w Salonie politycznym Trójki napawa optymizmem – podkreśla Maciej Fagasiński, koordynator kampanii w Amnesty International. – Od dłuższego czasu o Konwencji się dyskutuje, podkreśla, że jest ważna, ale nie idą za tym konkretne działania władz. Czas aby Polska podpisała Konwencję i zaczęła proces ratyfikacyjny – dodaje Fagasiński.

Skala zjawiska przemocy domowej i przemocy wobec kobiet nie jest w Polsce dobrze zbadana. Fundacja Feminoteka podaje, że ponad 800 tys. kobiet doświadcza przemocy domowej w Polsce. 1000 kobiet rocznie ginie w wyniku nieporozumień domowych, a 2 tys. pada w domu ofiarą gwałtu. Kobiety są najczęściej ofiarami przemocy domowej, mogą jej również doświadczać mężczyźni.

– Zmiany, które wprowadza Konwencja są potrzebne. Część zapisów Konwencji już w polskim prawie istnieje, zatem ilość wymaganych prac nie jest aż tak duża. Trzeba jednak ten proces rozpocząć najpierw podpisując Konwencję – uważa Fagasiński.

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej wprowadza instrumenty, które przyczynią się do lepszej ochrony ofiar przemocy, a także zwiększą wykrywalność i karanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Kluczową kwestią jest zapis o ściganiu z urzędu sprawców przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, w tym gwałtu. Jednocześnie ratyfikując Konwencję władze zobowiążą się do prowadzenia kampanii informacyjnych na temat samego zjawiska i praw ofiar. Takie działania w ocenie Amnesty International są obecnie potrzebne.

Wyślij apel do polskiego rządu o podpisanie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

2026