Dalsze informacje do PA 180/03 (EUR 62/005/2003, 20 czerwca 2003) Obawa o bezpieczeństwo/Obawa o stosowanie tortur i okrutne traktowanie Nowa obawa: Nieuczciwy proces – Amnesty International

Dalsze informacje do PA 180/03 (EUR 62/005/2003, 20 czerwca 2003) Obawa o bezpieczeństwo/Obawa o stosowanie tortur i okrutne traktowanie Nowa obawa: Nieuczciwy proces

8 sierpnia Ruslan Sharipov wydał w sądzie oświadczenie przyznając się do wszystkich zarzutów, włączając Artykuł 128 (uprawianie stosunków seksualnych z nieletnimi). Wyrzekł się również wszystkich swoich krytycznych artykułów publikowanych między rokiem 2001 a majem 2003 roku oraz poprosił Prezydenta Uzbekistanu, jak również oficerów dwóch departamentów spraw wewnętrznych, o przebaczenie.

Pomimo iż proces w sądzie okręgowym Mirzo Ulugbek został ogłoszony, ze względu na obyczajowy charakter sprawy, zamkniętym dla publiczności, to sędzia przewodniczący wydał wcześniej Ruslanowi Szripovowi zgodę na obecność matki oraz jego obrońców i reprezentanta prawnego. Jednakże po przyznaniu się do winy , Ruslan Sharipv zwolnił swojego obrońce i reprezentanta prawnego oraz poprosił o wykluczeniu matki z dalszych posiedzeń. Dlatego też nie posiadał on żadnej obrony ani wparcia podczas swojego procesu.

Według obrońców Ruslana Sharipova, zapewniał on o swojej niewinoości od początku procesu 23 lipca, aż do swojego ponownego wystąpienia przed sądem w dniu 8 sierpnia, po trzydniowej przerwie. Ruslan Sharipov powiedział swoim obrońcom, iż został zmuszony do zmuszenia obciążających zeznań ze względu na bezpieczeństwo swoje, swojej matki oraz zespołu obrońców. Pomimo iż obrońcy donieśli o braku jakichkolwiek śladów tortur lub okrutnego traktowania, to jednak istnieją poważne obawy, iż podczas trzydniowej przerwy, oficerowie wymiaru sprawiedliwości poddali Ruszana Sharipova naciskowi psychicznemu oraz prawdopodobnie wywarli nacisk fizyczny w celu zmuszenia go do przyznania się do winy oraz do zwolnienia swoich obrońców.

Jednakże poprzednio, w apelacji do Sądy Najwyższego Uzbekistanu, napisanej przez Ruslana Sharipovowa w więzieniu 16 lipca i opublikowanej 12 sieprnia, upierał się on, iż nie uprawiał on żadnych stosunków seksualnych z rzekomymi ofiarami. Podkreślał on również, iż sprawa ta została sfabrykowana przez departament spraw wewnętrznych Mirzo Ulugbek w celu ukarania go za swoje krytyczne sprawozdania jako korespondenta rosyjskiej agencji informacyjnej PRIMA oraz za jego działalność jako prezesa niezarejestrowanej organizacji praw człowieka -Grazhdanskoe Sodeystvye- (Pomoc obywatelska). Utrzymywał on również, iż oskarżyciel postanowił ignorować wyniki badań sądowych wykonanych po jego aresztowaniu, które oczyściły go i jego rzekome ofiary.

Tło sprawy
Ruslan Sharipov został zatrzymany 26 maja i oskarżony o homoseksualizm (Artykuł 120 Uzbeckiego Kodeksu Karnego). Został on również później oskarżony na podstawie Artykułu 127 (zachęcanie nieletnich do popełniania czynów aspołecznych) i Artykułu 128 (uprawianie stosunków seksualnych z nieletnimi). Ruslan Sharipov opublikował szereg artykułów o stosowaniu tortur oraz okrutnego traktowania jak również nękania obrońców praw człowieka przez uzbeckie służby bezpieczeństwa. Współpracował on również z kilkoma międzynarodowymi organizacjami praw człowieka. Był on już poprzednio aresztowany i przesłuchiwany w sprawie swoich działań jako dziennikach i obrońca praw człowieka. Był również przez wiele lat jawnym biseksualistą, jednakże zaprzeczył on uprawianiu jakichkolwiek stosunków homoseksualnych na terytorium Uzbekistanu.

Zgodnie z Artykułem 120 Uzbeckiego Kodeksu Karnego z 1995 eoku -zaspokajanie potrzeb seksualnych mężczyzny z mężczyzną bez udziału przemocy- jest karalne wyrokiem do trzech lat więzienia. Artykuł ten nie był używany przez ostatnie kilka lat”

Jak najszybciej wyślij apel w języku angielskim, rosyjkim, uzbeckim lub polskim:


  • wyrażając swoje zaniepokojenie o bezpieczeństwo dziennikarza i obrońcy praw człowieka Ruslana Sharipova, ze względu na jego skazanie w dniu 13 sierpnia na podstawie zarzutów m.in. o kontakty seksualne z nieletnimi, które mogły został sfabrykowane w celu ukarania go za jego działalność dziennikarką o obrońcy praw człowieka;
  • wzywając władze do przeprowadzenia natychmiastowego i bezstronnego śledztwa w sprawie zarzutów, iż Ruslan Szaripov został zmuszony do przyznaniu się do winy, prawdopodobnie jako rezultat stosowaniu przymusu;
  • wzywając władze do zagwarantowania, iż Ruslan Sharipov nie jest torturowany zarówno przez funkcjonariuszy i innych więźniów;
  • wyrażając zaniepokojenie, iż jego proces nie został przeprowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami uczciwych procesów.
Listy prosimy wysyłać do:
General Procurator of Uzbekistan
Rashidjon Hamidovich KODIROV
Prosecutor General’s Office of the Republic of Uzbekistan
ul. Yahyo Gulomov 66
Tashkent
70000
Republic of Uzbekistan
Telegram: Prosecutor General’s Office, Tashkent, Uzbekistan
E-mail: prokuratura@lawyer.com
Fax: + 998 71 1333917/ 133 73 68
Zwrot grzecznościowy: Dear Procurator General / Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

Minister of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
Zakirzan Almatovich Almatov
Ministry of Internal Affairs
ul Novruz 1
Tashkent
700029
Republic of Uzbekistan
Telegram: Minister of Internal Affairs, Tashkent, Uzbekistan
Fax: + 998 71 133 89 34
Salutation: Dear Minister

Kopie listów prosimy wysyłać do:
Parliamentary Commissioner for Human Rights
Sayora Rashidova
Parliamentary Commission for Human Rights
ul.Xalqlar Do’stligi 1
Tashkent
700035
Republic of Uzbekistan
Fax: + 998 71 139 85 55
E-mail: office@ombudsman.gov.uz

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI
W razie wysyłania apeli po 24 września 2003 roku prosimy skontaktować się najpierw z Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

4992