Dania: Aresztowanie 17 irackich azylantów – Amnesty International

Dania: Aresztowanie 17 irackich azylantów

Amnesty International jest poważnie zaniepokojona usunięciem z Kościoła Brorsona w Kopenhadze oraz późniejszym aresztowaniem 17 Irakijczyków oczekujących na nadanie statusu uchodźcy, którzy dotychczas przez 3 miesiące znajdowali schronienie w kościele, w obawie przed tym, że zostaną odesłani do Iraku.
-Amnesty International wzywa rząd Danii do natychmiastowego wypuszczenia 17 więźniów oraz wypuszczenia wszystkich 282 Irakijczyków na wolność do czasu rozpatrzenia ich spraw,- powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna organizacji.
W liście do duńskiego rządu, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wyraźnie i jednoznacznie przedstawił ryzyko związane z przymusowym odsyłaniem Irakijczyków do ich kraju. Stwierdził on, że żadni Irakijczycy z pięciu centralnych regionów kraju nie powinni być przymusowo odsyłani do momentu, aż w Iraku nie nastąpi znaczny postęp w kwestii bezpieczeństwa oraz sytuacji praw człowieka.
Amnesty International jest również głęboko poruszona faktem, że obława policyjna na kościół w środku nocy, przeprowadzona przez funkcjonariuszy w pełnym wyposażeniu bojowym, mogła spowodować dalszy stres i cierpienie irackich rodzin z dziećmi, które mogły mieć już wcześniejsze urazy powstałe w wyniku tortur i wojny oraz pobytu w duńskich ośrodkach dla uchodźców nawet do 10 lat.
-Biorąc pod uwagę względy humanitarne, duński rząd powinien przynajmniej zezwolić Irakijczykom na pozostanie w Danii,- powiedziała Irene Khan.
W nocy ze środy na czwartek, duńska policja przeprowadziła obławę w Kościele Brorsona w Kopenhadze w celu zatrzymania i deportacji Irakijczyków, którym odmówiono azylu. Podczas próby przewiezienia 17 irakijskich azylantów z kościoła w policyjnym autobusie, policja wyraźnie użyła nadmiernej siły przy usuwaniu demonstrantów, co zostało sfilmowane. 17 irackich poszukiwaczy azylu zostało ostatecznie przetransportowanych do ośrodka przypominającego więzienie w izbie zatrzymań Sandholm. Według doniesień rozpoczęli teraz strajk głodowy.
tłum. B. Kumanek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2998