Dania: zmiany przepisów dot. ochrony praw uchodźców – Amnesty International

Dania: zmiany przepisów dot. ochrony praw uchodźców

Zaproponowane zamiany w duńskim prawie dotyczącym uchodźców, będą miały destruktywny wpływ na ludzi szczególnie narażonych na naruszenia praw człowieka, stwierdza Amnesty International. Oprócz tego, że uchodźcom będą konfiskowane majątki, mogą także zostać zmuszeni do długoletniego czekania na szansę połączenia się z rodzinami, które obecnie przebywają w strefach działań wojennych i w obozach uchodźców.

Duński parlament przedłożył do debaty projekt zmian ustawy o cudzoziemcach. Jedna ze zmian mówi o tym, że uchodźcy wojenni mieliby możliwość ubiegania się o łączenie rodzin dopiero po upływie 3 lat. Przy  czym sam proces łączenia rodzin może trwać kolejne lata.

“Okrutne jest zmuszanie ludzi, którzy uciekają przed konfliktami zbrojnymi do dokonywania dramatycznych wyborów: zostania z rodziną w niebezpieczeństwie, czy pozostawienia bliskich i zmierzenia się z przedłużającą się separacją, jednocześnie mając świadomość tego, że bliscy nadal pozostają w horrorze wojny” – powiedziała Aleksandra Górecka, koordynatorka kampanii Amnesty International.

“Separacja może mieć niszczący wpływ na rodziny, także na wychodzenie z traum i dramatycznych doświadczeń wojennych, oraz zdolności do integracji i adaptacji do życia w nowym kraju”.

Z publicznym oburzeniem spotkała się propozycja duńskiego rządu zajmowania majątku niektórych uchodźców. Jednak w tym samym czasie próbuje się szybko wprowadzać inne, daleko idące oraz obniżające standardy ochrony uchodźców, regulacje. Wśród nich są kolejne wymogi związane z ograniczaniem możliwości ubiegania się o pobyt stały, zmiany w określaniu długości trwania pozwoleń na pobyt czasowy oraz wprowadzenia opłat za składanie aplikacji do programu łączenia rodzin.

Rząd Danii wciąż pracuje nad wprowadzaniem tych planów, pomimo tego, że oznaczają one naruszenie Artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który gwarantuje prawo do życia rodzinnego. UNHCR (Agenda ONZ ds. Uchodźców), ostrzega również, że propozycje te niosą za sobą ryzyko naruszenia innych artykułów Europejskiej Konwencji oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

Po środowej debacie w duńskim parlamencie na temat najnowszych zmian, ostateczne głosowanie odbędzie się w 26 stycznia. Amnesty International wzywa państwa do wywarcia nacisku na rząd Danii podczas czwartkowego Powszechnego Sprawozdania Okresowego ONZ, aby zmienił swoje stanowisko w sprawie uchodźców.

“Międzynarodowa społeczność musi powstrzymać Danię. Była ona jednym z orędowników Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, tymczasem obecny rząd tworzy przeszkody dla zdrowia i bezpieczeństwa uchodźców i ich rodzin” – powiedziała Aleksandra Górecka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

1035