Dążymy do zmian – lista życzeń na rok 2013 – Amnesty International

Dążymy do zmian – lista życzeń na rok 2013

W walce o prawa człowieka, jak w życiu, nowy rok niesie z sobą świeże wyzwania oraz okazje do zmian.

Globalne kampanie mają wywołać zmiany w dziedzinie praw człowieka – chcemy wywalczyć kuloodporny Traktat o Handlu Bronią, zrobić kolejny krok w staraniach o zniesienie kary śmierci i żądać poszanowania godności ubogich, którzy są najbardziej i w nieproporcjonalny sposób dotknięci łamaniem praw człowieka.

Organizacja stara się zarazem wywrzeć wpływ w różnych innych dziedzinach odnoszących się do praw człowieka na poziomie lokalnym i regionalnym w krajach całego świata.

– Mamy nadzieję, że rządy i organy ONZ-u na całym świecie podejmą zdecydowane działania w 2013 roku, mające na celu ochronę praw człowieka, aby wszyscy mogli cieszyć się godnością i wolnością. Musimy położyć kres wybiórczemu potępianiu i milczeniu – mówi Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International.

Philip Luther, Dyrektor Programowy ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, wspomina o Syrii, gdzie brutalne rozpędzenie pokojowych demonstracji rozpętało wewnętrzny konflikt zbrojny pomiędzy rządem i siłami opozycji. Zgodnie z danymi ONZ, konflikt doprowadził do śmierci 60 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci od lutego 2011 roku:

Konflikt w Syrii pochłonął dziesiątki tysięcy ofiar, w większości cywili. Wiele dzieci zginęło w bombardowaniach. Doszło do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Na zdjęciu Imad Jarbu, 10-letni chłopiec stojący przed swoim domem zniszczonym na skutek bombardowań, Kafr Awaiyd, Syria. © Amnesty International

– Mamy nadzieję, że w 2013 roku ujrzymy tak szybko, jak to możliwe, kres straszliwej nieudolności Rady Bezpieczeństwa ONZ w działaniach przeciwko nieustannie wzrastającej liczbie poważnych przypadków łamania praw człowieka, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Syrii. Doniesienie o tragicznej sytuacji w kraju przedstawicielom Międzynarodowego Trybunału Karnego stanowiłoby mocny przekaz o tym, że osoby popełniające takie zbrodnie dosięgnie wkrótce sprawiedliwość. Ponadto wszystkie kraje mające wpływ na strony w konflikcie – nie mówiąc o dostarczających broń – powinny wywrzeć na nie nacisk, by te zaprzestały przypadkowych ataków na tereny zamieszkane przez ludność cywilną, wśród której mnożą się w zastraszającym tempie ofiary, a także, gdy walki ustaną, by strony konfliktu przygotowały się do zapobieżenia zapowiadanym już śmiercionośnym akcjom odwetowym.

Paul Rigaud, Zastępca Dyrektora Programowego ds. Afryki, wskazał na nadzieje, że cywile będą lepiej chronieni w konfliktach na kontynencie:

– W krajach afrykańskich, gdzie konflikty zbrojne niosą ryzyko dla cywilów, w tym Demokratycznej Republice Konga czy Mali, chcielibyśmy, aby siły bezpieczeństwa wzięły sobie do serca swoją odpowiedzialność ochrony cywilów i powstrzymały się od łamania praw człowieka w konfrontacji z grupami zbrojnymi czy groźbami terrorystycznymi. Jednocześnie grupy zbrojne muszą zaprzestać ataków na ludność cywilną.

Javier Zúñiga, doradca specjalny Amnesty International, stwierdził po powrocie ze spotkania z nowym prezydentem Dominikany pod koniec 2012 roku:

– Czas najwyższy, by Republika Dominikany wprowadziła prawdziwe reformy w policji, by uporać się z ogromną ilością przypadków morderstw i tortur, które jej się zarzuca – nowy prezydent przyznał, że reforma jest potrzebna, a teraz polityczny zamiar musi przekształcić się w konkretne zmiany dla Dominikańczyków w 2013 roku.

Przemoc wobec kobiet jest nadal czymś powszechnym w wielu krajach. Często motywowana jest normami religijnymi lub kulturowymi. Na zdjęciu chłopiec trzyma zdjęcie Malali Yousafzai, 14-latki z Pakistanu postrzelonej przez Taliba z powodu swej działalności na rzecz edukacji dziewczynek. Islambad, październik 2012. AAMIR QURESHI/AFP/GettyImages

– Mamy nadzieję, że publiczne oburzenie wywołane zastrzeleniem uczennicy szkoły w Pakistanie i śmiercią kobiety, która padła ofiarą zbiorowego gwałtu w Delhi, stanie się przyczynkiem do zmiany w życiu zwykłych kobiet i dziewcząt w Azji Południowej, które cierpią wszechobecną przemoc w życiu codziennym  – mówi Catherine Baber, Zastępca Dyrektora Programowego ds. Azji i Pacyfiku.

– Mamy nadzieję, że państwa na całym świecie zapewnią, iż ich prawo efektywnie odniesie się do przemocy i dyskryminacji na tle płciowym, w tym przemocy skierowanej przeciwko kobietom z powodu ich religii, przynależności etnicznej, kasty czy innego aspektu tożsamości. Prawo musi być używane w celu ochrony, a nie ataków na ludzi chcących cieszyć się swoimi prawami bez szkody dla innych. Obrońcy praw człowieka, w szczególności ci, którzy bronią praw kobiet i praw seksualnych i reprodukcyjnych, jak też ci prowadzący kampanie na rzecz praw lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych, najbardziej narażeni są na dyskryminację, prześladowania i przemoc. Prawa wszystkich, w tym obrońców praw człowieka, muszą być chronione – mówi Stephanie Schlitt, badaczka i doradca w sprawach płci.

– Chciałbym zobaczyć, jak prawodawcy, sędziowie, i urzędnicy podejmują zdecydowane, pozytywne działania w celu podtrzymania równości w obliczu prawa i ukróceniu dyskryminacji, gdziekolwiek się nie pojawi. Wspaniale byłoby na przykład ujrzeć przywódców afrykańskich potępiających homofobiczne ataki i wetujących proponowane ustawy, które biorą na cel gejów, lesbijki, biseksualistów i osoby transpłciowe. Na koniec roku życzyłbym sobie mocnej decyzji ze strony Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych unieważniającej Akt Obrony Małżeństwa i ustanawiającej równouprawnienie w małżeństwie cywilnym – mówi Michael Bochenek, Dyrektor  ds. Polityki i Prawa.

Dyskryminacja Romów w Europie, to niestety powszechne zjawisko, które mamy nadzieję, że się zmieni. Na zdjęciu przymusowe wysiedlenia w Casilino, Włochy, 2009. © Christian Minelli

– Mamy nadzieję, że w 2013 roku kraje europejskie i Unia Europejska podejmą działania mające na celu zwalczenie dyskryminacji w Europie. Unia Europejska i jej członkowie w szczególności muszą efektywnie eliminować dyskryminacyjne procedury i praktyki wycelowane w Romów i inne mniejszości w szkolnictwie i polityce mieszkaniowej. Życzylibyśmy sobie, by Komisja Europejska zaczęła aktywnie korzystać z istniejących już narzędzi do zapewnienia przestrzegania przez państwa członkowskie prawa antydyskryminacyjnego – mówi Marek Marczyński, Zastępca Dyrektora Programowego ds. Europy i Azji Centralnej.

– Wciąż jesteśmy świadkami tego, że rządy więżą i prześladują ludzi, którzy sprzeciwiają się represjom. Jednak mam nadzieję, że w 2013 roku, w odpowiedzi na każdą historię podobną do  Pussy Riot czy Liu Xiaobo, podniosą się głosy tysiąca ludzi, którzy podejmą działania, by niesprawiedliwość nie spotykała się z obojętnością – mówi Emily Nevins, Dyrektorka Programowa Kampanii.

– Mamy nadzieję, że w 2013 roku rządy z sukcesem wypełnią swoje zobowiązania wprowadzenia edukacji o prawach człowieka – w zgodzie z Deklaracją ONZ o Edukacji Praw Człowieka i Szkoleniu przyjętą ponad rok temu. Jedną z największych przeszkód w praktykowaniu praw człowieka jest brak świadomości i brak szacunku dla nich. Edukacja praw człowieka daje ludziom moc cieszenia się i korzystania ze swoich praw, a także pozwala szanować i przestrzegać praw innych, i w tym samym czasie pociągać do odpowiedzialności tych, którzy naruszają i łamią prawa człowieka. Obok prowadzenia kampanii, rzecznictwa i badań, edukacja praw człowieka jest ogromnie ważną strategią Amnesty International i innych globalnych organizacji chroniących prawa człowieka, we wspieraniu zmian w 2013 roku – mówi Sneh Aurora, Menedżerka ds. Międzynarodowej Edukacji Praw Człowieka.

Wszystkim życzymy w 2013 przestrzegania ich praw człowieka.

Tłumaczyła Kamila Zubala

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

5492