Debata międzyszkolna Szkolnej Grupy Amnesty International nr 116 w Mysłowicach – Amnesty International

Debata międzyszkolna Szkolnej Grupy Amnesty International nr 116 w Mysłowicach

1.      Międzyszkolna Debata na temat praw człowieka odbyła się 4.06.2009 w  20 rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Na początku debaty przypomniane zostały prawa człowieka z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Później debatowano nad poszczególnymi argumentami. Debata podzielona została na trzy moduły: prawa ogólne, prawa osób niepełnosprawnych (jesteśmy gimnazjum z oddziałami integracyjnymi i ten temat jest nam szczególnie bliski) oraz prawa uchodźcy (22 czerwca to Światowy Dzień Uchodźcy). Publiczność miała okazję głosować za argumentami, które przekonały ją bardziej. Wygrało, niestety, stanowisko, że prawa człowieka są na świecie i w Polsce łamane. Mamy nadzieję, że debata pozwoliła uświadomić sobie jak często łamane są prawa człowieka, uwrażliwiła wszystkich obecnych na ten problem i pozwoliła spojrzeć na ten problem z szerszej perspektywy. Po debacie zarówno publiczność jak i uczestnicy mogli wyrazić swoje poparcie poprzez odbicie swojej dłoni na deklaracji poparcia dla przestrzegania praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3049