Demokratyczna Republika Konga: obawa o wybuch zamieszek – Amnesty International

Demokratyczna Republika Konga: obawa o wybuch zamieszek

Organizacja nalega, by rząd Demokratycznej Republiki Konga podjął działania zapewniające wszystkim – obrońcom praw człowieka, dziennikarzom i demonstrantom –  bezpieczne i wolne możliwości wyrażania swoich opinii dotyczących niepokoju związanego z przemianami politycznymi w kraju.
            Amnesty International potępiła zabicie przez policję czterech cywili demonstrujących podczas pokojowych manifestacji 25 czerwca w mieście Mbuji-Mayi. Podczas zamieszek podobno zgwałcone zostały dwie kobiety, dziesiątki cywilów zostało rannych, 19 osób aresztowano.
            Zamieszki wybuchły pomiędzy obrońcami opozycyjnej Unii dla Demokracji i Społecznego Rozwoju (UDPS) i narodową policją w Mbuji-Mayi, miastem-fortecą UDPS. Siły policji odpowiedzialne za łamanie praw człowieka były częścią Police d’Intervention Rapide – PIR (Policja do Szybkiej Interwencji) liczącej 250 osób, przysłanej do Mbuji-Mayi 21 czerwca w celu utrzymania spokoju w mieście.
            Amnesty International potępiła nadmierne użycie sił rządowych przeciwko demonstrantom i wzywa rząd i Demokratycznej Republik Konga do powstrzymania przyszłej agresji, wszczęcia niezależnego i bezstronnego śledztwa w sprawie śmierci cywili oraz opublikowania jego wyników.
            Do 30 czerwca opozycyjne partie planują kolejne pokojowe demonstracje w stolicy i innych częściach kraju. Amnesty International niepokoi się o bezpieczeństwo demonstrujących, gdyż policja już wcześniej używała siły do zakończenia manifestacji.

Tło wydarzeń


The 2002 Global and All-Inclusive Peace Agreement (Światowe Porozumienie Pokojowe 2002) ustaliło datę 30 czerwca 2005 roku, końcem politycznego okresu przejściowego, który zakończyć się ma pierwszymi demokratycznymi narodowymi wyborami w Republice. Chociaż pokojowa umowa dopuszcza przedłużenie okresu przejściowego do jednego roku,  niektórzy liderzy opozycji, jak lider UDPS  Etienne Tshisekedi, zwołali demonstracje, żądając zakończenia działania przejściowych instytucji i zbojkotowania rozporządzenia dotyczącego wyborów, podjętego w stolicy Kinszasie. W styczniu br. w Kinszasie siły Demokratycznej Republiki Konga użyły siły do stłumienia protestów przeciwko odłożeniu wyborów. Dziesiątki manifestujących i zostało zastrzelonych albo rannych.

            Krytyka, na poziomie narodowym i międzynarodowym rządu przejściowego skupia się na fakcie, że jest on zamieszany jest w układy partyjne i nie respektuje warunków, które zaakceptował podpisując Światowe Porozumienie Pokojowe. Rząd nadal nie zapewnia ochrony cywilów i  przestrzegania praw człowieka, nie przeprowadził fundamentalnych reform dotyczących wojska czy zjednoczenie kraju. Rząd ciągle musi podjąć zdecydowane i skuteczne działania zmierzające do zakończenia wojskowych i policyjnych reform, kluczowych dla zapewnienia bezpiecznych, wolnych i równych wyborów. W tej chwili sytuacja jest daleka od ideału.   

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4342