Demokratyczna Republika Konga: Potrzebne są konkretne działania w kierunku poprawy sytuacji praw człowieka – Amnesty International

Demokratyczna Republika Konga: Potrzebne są konkretne działania w kierunku poprawy sytuacji praw człowieka

-Ubolewamy, że Rada przeznaczyła tak wiele czasu i energii na uzgodnienie tej istotnej politycznej deklaracji, jednak nie znalazła wystarczająco dużo politycznej woli i zgodności celów by podjąć konkretne kroki- powiedział Peter Splinter reprezentujący Amnesty International w genewskim biurze ONZ.
Podczas specjalnej sesji zwołanej w związku z sytuacją praw człowieka we wschodnich rejonach DRK, Rada potępiła akty przemocy i naruszenia praw człowieka, do jakich tam doszło i wyraziła potrzebę pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.
Rezolucja Rady wzywa rząd DRK do postawienia przed sądem winnych naruszeń praw człowieka, jednak brak w niej zapisów dotyczących konkretnych metod zwalczania zjawiska bezkarności.
Rada nie wypowiedziała się w sprawie konieczności przyspieszenia działań władz w celu zreformowania służb porządkowych i sądów w DRK. Nie wspomniała także o potrzebie usunięcia z sił bezpieczeństwa osób, które dopuściły się naruszeń praw człowieka i innych przestępstw w rozumieniu prawa międzynarodowego. W rezolucji nie zostało przewidziane żadne wsparcie działań Międzynarodowego Trybunału Karnego zmierzających do ograniczenia bezkarności w DRK czy współpracy z władzami kraju w tej sprawie.
-Interesy polityczne niemające nic wspólnego z sytuacją w DRK kolejny raz przeszkodziły Radzie Praw Człowieka w zagwarantowaniu ochrony ofiarom naruszeń praw człowieka.- powiedział Peter Splinter. -Zamiast zająć się kooperacją na rzecz znalezienia wyjścia z sytuacji ponownie większość członków Rady była usatysfakcjonowana pozycją milczącego obserwatora sporu między grupą afrykańską, a przedstawicielami Unii Europejskiej.-
  
Amnesty International docenia, że Rada podkreśliła potrzebę rozszerzenia mandatu misji ONZ w DRK i wezwała wszystkie państwa do zapewnienia wsparcia MONUC, jednak według organizacji w apelu tym silniej powinien zostać uwzględniony aspekt praw człowieka. Rada powinna była wezwać do zwiększenia liczby pracowników humanitarnych i do wspierania regularnego informowania Rady i innych organów ONZ o sytuacji praw człowieka w kraju.
Rada nie wspomniała o potrzebie informowania specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ, Olusegun-a Obasanjo na temat sytuacji praw człowieka. W rezolucji brak także zapisów na temat konkretnych środków, które umożliwiłyby pociąganie do odpowiedzialności winnych naruszeń praw człowieka w DRK i pozwoliłyby zakończyć łamanie praw człowieka na masową skalę.
 -Najwyższy czas by członkowie Rady Praw Człowieka przyjęli odpowiedzialność za skuteczne zwalczanie poważnych naruszeń praw człowieka. Polityczne deklaracje to za mało by poprawić sytuację ludności DRK.-
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3294