Demokratyczna Republika Kongo: Wystąpienie Amnesty International na 60-tej sesji Komisji Praw Człowieka ONZ – Amnesty International

Demokratyczna Republika Kongo: Wystąpienie Amnesty International na 60-tej sesji Komisji Praw Człowieka ONZ

AI Index: IOR 41/014/2004
Zaledwie tydzień temu Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan potępił okrucieństwa trwające w DRK i wyraził zaniepokojenie wzrastającym partyjnictwem w rządzie jedności narodowej. Zdaniem AI zdumiewa pogląd, że Komisja mogłaby rozważyć zlikwidowanie tak istotnego mechanizmu skutecznego badania praw człowieka w tym kraju.

Misja badawcza AI właśnie powróciła ze wschodniej części DRK. Misja potwierdziła, że sytuacja praw człowieka pozostaje przerażająca. Ustalono m.in., że:

  • Prawie wszystkie tereny wschodniej części DRK pozostają de facto pod kontrolą różnych zbrojnych ugrupowań lub milicji, a brak bezpieczeństwa rozszerza się;
  • Trwają bezprawne zabójstwa i stosuje się tortury wobec cywilów: mężczyźni, kobiety i dzieci wciąż są atakowani przy użyciu maczet, broni domowej roboty i innej broni;
  • Trwa plądrowanie i niszczenie domów, pół uprawnych, szkół, ośrodków zdrowia i wydających żywność oraz instytucji religijnych;
  • Wszystkie ugrupowania zbrojne wykorzystują dzieci jako żołnierzy: w niektórych rejonach dzieci są nadal powoływane do wojska;
  • Przemoc seksualna wobec kobiet w każdym wieku, łącznie z bardzo młodymi dziewczętami wciąż jest stosowana przez ugrupowania zbrojne. W wielu przypadkach po gwałcie następuje celowe ranienie lub zabicie ofiary. Nieznana, ale z pewnością ogromna liczba kobiet i dziewcząt, które zostały uprowadzone, pozostaje z uzbrojonymi grupami jako niewolnice seksualne;
  • Setki tysięcy osób, które uniknęły przemocy, są przesiedlane i żyją w bardzo niepewnych warunkach. Instytucje humanitarne nie chcą przebywać na terenach, gdzie nie ma zagwarantowanego bezpieczeństwa, pogłębiając sytuację cywilów;
  • Broń jest powszechnie dostępna, finansowana poprzez wyzysk sił bojowników.

Tymczasowy rząd DRK zrobił do tej pory niewiele i nie osiągnął konkretnego postępu w tych kwestiach, nie poprawiając bezpieczeństwa na wschodzie kraju. Ludność cywilna na tym obszarze nadal żyje w strachu. Opóźnienie i brak koordynacji we wprowadzaniu w życie reformy wojska, rozbrojeniu, demobilizacji i reintegracji (DDR) zbędnych kombatantów pogarsza tą sytuację.

Brak Specjalnego Wysłannika w DRK może spowodować rozszerzenie konsternacji wśród osób pracujących nad ciągłym doskonaleniem praw człowieka w DRK. Organizacje te wierzą, że to może spowodować zniechęcenie wśród kongijskiej ludności cywilnej.

W tym kontekście nie jest to odpowiedni czas na zmniejszanie albo czynienie mniej skutecznym międzynarodowej obserwacji sytuacji praw człowieka w DRK. Raczej ważne jest, aby nadal podejmowano poważne, niezależne i miarodajne śledztwa w sprawie raportów o poważnych naruszeniach praw człowieka.
Dlatego AI nalega, aby Komisja przedłużyła mandat Specjalnego Wysłannika.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4868