Demokratyczna Republika Kongo – Amnesty International

Demokratyczna Republika Kongo

 • Léonard SAFARI (m) lat 17
 • Samson BAGANIZI (m) lat 15
 • Portance HABIMANA  (m) lat 17
 • SENGIYUMVA ZABAYA (m) lat 17
 • ISONGO ZABENGA (m) lat 16
 • KANYARO NYANDU (m) lat 16 
 • INNOCENT HATEGEKIMANA (m) lat 15
 • TWIZEYIMANA RUZINDANA (m) lat 17
 • Faustin BIRINDWA (m) lat 17
 • MUDOGO BAENI (m) lat 16
 • BONANE SERUSHAGO (m) lat 17
 • Papy MANGO (m) lat 16
 • Emmanuel BUZIMA (m) lat 17
 • Sześcioro innych dzieci-żołnierzy w wieku od 15 do 17 lat

Dzieci-żołnierze wymienione powyżej są przetrzymywane w centralnym  więzieniu Munzenze, w więzieniu prokuratury wojskowej Goma i w wojskowym więzieniu T2 – wszystkie więzienia znajdują się w mieście Goma, w prowincji North-Kivu. Dzieci przetrzymywane są w bardzo złych warunkach: cele są przepełnione, warunki
sanitarne nie spełniają norm, wyżywienie jest bardzo ubogie. Według doniesień niektóre z przetrzymywanych dzieci są bardzo chore, odmawia się im jednak pomocy medycznej. Léonard Safari jest poważnie chory na dezynterię, cierpi także na kilka innych infekcji. Pozostali chłopcy cierpią z powodu obrażeń, ran i dolegliwości
spowodowanych udziałem w walkach zbrojnych. Według źródeł niektórzy z nich byli bici podczas pobytu w więzieniu.
Troje z aresztowanych dzieci jest przetrzymywanych niezgodnie z prawem, ponieważ są one oskarżone o przestępstwa wojenne. Faustin Birindwa przetrzymywany od  września 2003 r. jest oskarżony o samowolne opuszczenie posterunku. Mudogo Baeni przetrzymywany od lutego 2004 r. oskarżony jest o dezercje. Samson Baganizi przebywający w więzieniu od stycznia 2004 r. oskarżony jest o marnowanie amunicji – podczas aresztowania doznał uszkodzenia żeber.
Według kongijskiego prawa sił zbrojnych jurysdykcja wojskowa nie obejmuje dzieci do lat 18. Pozostałe dzieci są oskarżone o popełnienie przestępstw według prawa karnego. Przestępstwa te to: kradzieże, wymuszenia, rozboje z bronią w ręku, napady, gwałty i zabójstwa. W niektórych przypadkach są to czyny podlegające zarówno pod prawo karne jak i wojskowe. Pomimo oskarżeń cywilnych, dzieci są przetrzymywane bezprawnie, ponieważ znajdują się pod jurysdykcja wojskową, a oskarżenia wysunął prokurator wojskowy. Praktycznie wszystkie dzieci
oczekują na proces lub odbywają karę pozbawienia wolności. Niektóre z nich tak jak Bonane Serushago (aresztowany w maju 2003 r.) spędzają w więzieniu długi okres czasu czekając na swój proces.
Tylko dwojgu z przetrzymywanych dzieci wytoczono procesy i skazano. Jednak były to działania niezgodne z prawem kongijskim, ponieważ procesy odbywały się przed trybunałem wojskowym. Ruitamu Kanyabugoyi aresztowany w styczniu 2004 r. został skazany na 5 lat pozbawienia wolności za napaść z bronią w ręku. Według
doniesień cierpi on z powodu obrażeń żeber, których doznał podczas pobytu w areszcie. Isongo Zabenga aresztowany w czerwcu 2003 r. został skazany na karę śmierci za zabójstwo, chociaż nie istnieje prawdopodobnie ryzyko rychłego wykonania wyroku. Według źródeł Zabenga cierpi z powodu starych ran postrzałowych.
Dzieci-żołnierze odbywały służbę wraz z oddziałem RCD-Goma. Wszystkie posiadają tragiczne historie życia. Wiele z nich było siłą wcielanych do wojska i/lub wiele z nich zostało zrekrutowanych w bardzo młodym wieku. Faustin Birindwa został wcielony do wojska w wieku 9 lat, inne tak jak Sengiyumva Zabaya są sierotami
wojennymi.
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli w języku francuskim,
angielskim lub polskim:

 • wzywając do natychmiastowego udzielenia przetrzymywanym dzieciom pomocy medycznej,
 • wzywając do zapewnienia dzieciom godziwych warunków oraz do ochrony przed złym traktowaniem i torturami, oraz do wszczęcia postępowania w przypadku zaistnienia takich przypadków,
 • wzywając do bezwarunkowego i natychmiastowego zwolnienia Faustina Birindwa, Mudogo Baeni i Samsona Baganizi, ponieważ są oni przetrzymywani pod jurysdykcją wojskową, która według przepisów nie obejmuje dzieci do lat 18, oraz do zwolnienia wszystkich dzieci poniżej wieku odpowiedzialności karnej,
 • wzywając do unieważnienia wyroków Ruitamu Kanyabugoyi i Isongo Zabenga wydanych przez trybunał wojskowy – dzieci te powinny zostać zwolnione albo postawione przed sądem cywilnym, gdzie zapewniono by im sprawiedliwy proces,
 • wzywając do zwolnienia dzieci odpowiadających za lżejsze wykroczenia wobec prawa karnego, które mówi, iż kara pozbawienia wolności dzieci powinna być środkiem ostatecznym;
 • w przypadku dzieci oskarżonych o ciężkie przestępstwa cywilne, powinny one być natychmiast oddane pod jurysdykcję cywilnego sędziego zajmującego się sprawami nieletnich, oraz wzywając do zapewnienia dzieciom sprawiedliwych procesów oraz wzięcie pod uwagę młodego wieku oskarżonych, 
 • przypominając władzom, iż według prawa kongijskiego nie wolno wcielać do
  wojska dzieci, a tym samym nie podlegają one pod sądy wojskowe,
 • wzywając do zwolnienia lub oddania pod jurysdykcje sądu cywilnego wszystkich przetrzymywanych dzieci.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
1. Wice-Prezydent
Azarias RUBERWA MANYWA        
Vice-Président de la République
Présidence de la République
Le Cabinet du Vice-Président
Kinshasa-Ngaliema, République Démocratique
du Congo       
E-mail : vice_presidence.rdc@ic-cd
Zwrot grzecznościowy:  Son Excellence Monsieur le Vice- Président de la
République / Your Excellency/Szanowny Panie Prezydencie
2. Gubernator Prowincji North-Kivu
Mons. Eugéne SERUFULI
Gouverneur Province due Nord-Kivu
Hôtel de ville, Goma, République
Démocratique du Congo
E-mail : egserufuli@yahoo.fr / eg-serufuli@yahoo.fr

W razie wysyłania apeli po 24 czerwca 2004 roku prosimy skontaktować się najpierw z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4830