Diagnoza sytuacji praw człowieka w Meksyku: Okazja bez precedensu – Amnesty International

Diagnoza sytuacji praw człowieka w Meksyku: Okazja bez precedensu

Zobowiązanie rządu do zaakceptowania tych poleceń jako osi Narodowego Programu Praw Człowieka to pierwszy konieczny krok na tej drodze.

Stoimy w obliczu pozytywnego procesu, który być może nie ma precedensu na świecie, gdzie dążenia państwa zbiegają się z wysiłkami międzynarodowymi, zmierzając do stworzenia instrumentu, który służyłby jako katalizator przemian systemu ochrony praw człowieka.

Podstawą projektu jest praca czterech ekspertów meksykańskich, którzy poprzez konsultację z różnymi sektorami społeczeństwa, zidentyfikowali wiele z niedoskonałości państwa, które przyczyniły się do poważnych naruszeń zarówno praw obywatelskich i politycznych, jak i praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Punktem wyjścia dla analizy były wielokrotne w ostatnich latach zalecenia ONZ i OPA.

Zobowiązanie rządu jest przełomowe nie tylko z uwagi na zagwarantowanie społeczeństwu uczestnictwa w tworzeniu niezależnej analizy, ale również dzięki uznaniu jej zaleceń za podstawę Narodowego Programu Praw Człowieka. Istotne jest także uznanie dążeń społecznych w tym procesie oraz kluczowa rola kierującego nim przedstawiciela Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka ONZ, Andresa Kompassa.

Teraz niezbędne jest, aby władze wykorzystały tę okazję i wspomogły wyniki Diagnozy i aby uzgodniły mechanizmy realizacji przyszłego Narodowego Programu Praw Człowieka.

Należy jednak pamiętać, iż wprowadzanie tych zmian to zadanie nie tylko obecnego rządu, ale także senatorów, posłów i sędziów, jak również władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej poszczególnych stanów federacji. Narodowa Komisja ds. Praw Człowieka i komisje stanowe mają również pozytywną rolę do odegrania w propagowaniu i wspieraniu zmian.

Wykorzystanie Diagnozy, aby wymóc na swoich przedstawicielach reformy, które wprowadzą głębokie przemiany, niezbędne do zagwarantowania praw człowieka oraz zasad państwa prawa, to wyzwanie dla całego społeczeństwa meksykańskiego.

Historia

W grudniu 2000 roku prezydent Fox podpisał Umowę o współpracy technicznej z ówczesną Wysoką Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ, Mary Robinson. W 2002 roku rząd Foxa podpisał drugi etap umowy, w której zgodził się na powołanie w Ciudad de México Biura Wysokiego Komisarza, mającego nadzorować realizację drugiego etapu, którego główny cel to wypracowanie niezależnej diagnozy sytuacji praw człowieka, a następnie stworzenie i realizacja Narodowego Programu Praw Człowieka, będącego od kilku lat głównym żądaniem organizacji pozarządowych w Meksyku. Komitet Związku Organizacji Obywatelskich Meksyku odegrał główną rolę w projekcie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4951