DOBRA WIADOMOŚĆ: Aktywista psychiatra uwolniony. – Amnesty International

DOBRA WIADOMOŚĆ: Aktywista psychiatra uwolniony.

Psychiatra Ihar Pastnou, poddany przymusowemu leczeniu w szpitalu psychiatrycznym w wyniku publicznej krytyki systemu opieki zdrowotnej na Białorusi, wrócił do domu.

Ihar Pastnou został zwolniony z Rejonowego Szpitala Psychiatrycznego w Witebsku 30 września, a jego leczenie kontynuowano poprzez przychodnię. Lekarz wrócił już do pracy, jednak diagnoza “psychotycznego zaburzenia osobowości z manią w kierunku prześladowania autorytetów” została utrzymana, przez co może on być poddany dalszemu leczeniu gdyby wrócił do krytyki władz.

12 września, podczas zamkniętej sesji Sąd Rejonowy w Witebsku, w obecności wyłącznie prokuratora i przedstawicieli szpitala postanowił o przymusowym poddaniu Ihara Pastnou leczeniu w Regionalnym Centrum Psychiatrii i Narkologii w Witebsku. Zatrzymany zaskarżył decyzję o nielegalnym przetrzymywaniu w szpitalu.

Ihar Pastnou swój pobyt na oddziale określa jako psychologiczną torturę; pozbawiono go wszelkiego kontaktu ze światem zewnętrznym, w tym możliwości rozmowy z adwokatem, wykonywania rozmów telefonicznych czy przyjmowania przesyłek. Nie był również świadomy, że organizacje obrony praw człowieka, jego przyjaciele i aktywiści podjęli kampanię wzywającą do jego uwolnienia. Początkowo odmawiał udziału w terapii, jednak gdy lekarze zagrozili mu przedłużeniem pobytu w szpitalu zgodził się przyjmować przepisane środki.    


Ihar Pastnou podziękował Amnesty International za apele wysyłane w jego obronie: “Jestem pewien że listy odegrały rolę w moim uwolnieniu, jednak nie chodzi tu tylko o mnie. Obawiam się, że władze stosować będą tego rodzaju metody w walce z dysydentami.” Amnesty International nadal monitoruje sytuację Ihara Pastnou i wpiera jego starania o niezależną opinię medyczną.

Obecnie nie są konieczne dalsze działania w tej sprawie. Serdecznie dziękujemy za wysłane apele.

Oryginalna Pilna Akcja: https://amnesty.org.pl/no_cache/aktualnosci/strona/article/7979.html

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

1683